UWV helpt werkgevers tijdelijk bij berekening Ziektewetuitkering

Werkgevers die eigen risico dragen voor de Ziektewetuitkering van hun werknemers en zelf verantwoordelijk zijn om de uitkering te berekenen, krijgen de tijdelijke mogelijkheid om voor maximaal drie maanden de berekening kosteloos over te laten aan het UWV. Dit gebeurt vanwege de korte voorbereidingstijd van het gewijzigde ‘Dagloonbesluit werknemersverzekeringen’ dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd en dat ingaat per 1 juni 2013.

Werkgevers – vaak in de uitzendsector – en hun dienstverleners hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe berekeningswijze van de Ziektewetuitkering. Normaal gesproken stellen zij zelf de hoogte van de uitkering vast of kunnen zij ervoor kiezen dit tegen betaling te laten doen door UWV.

Met het gewijzigde dagloonbesluit worden WW- en ZW – uitkeringen anders berekend. Voorheen werd de uitkering berekend op basis van het gemiddelde loon van alle dienstbetrekkingen in het afgelopen jaar, voortaan wordt gekeken naar het salaris uit de laatste dienstbetrekking. Hiermee kan UWV op een eenvoudigere manier het loon voor de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen vaststellen. Bovendien sluit de uitkering zo beter aan op het salaris dat de werknemer verliest.

Werkgevers die ervoor kiezen eigen risico te dragen voor de Ziektewet betalen zelf de ZW-uitkering en hoeven minder premie te betalen. In de ZW komen werknemers met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals uitzendkrachten. Als zij ziek worden is de werkgever die eigenrisicodrager is, ook zélf verantwoordelijk voor de re-integratie naar nieuw werk.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief