UWV houdt meer rekening met klant bij overtreding informatieplicht

Bij het vaststellen van een boete kan UWV nu meer rekening houden met de situatie van de klant. De instantie kan nu vaker een waarschuwing geven en boetes hebben een maximale hoogte.

Maximale boetes vastgelegd in een wet
De maximale boetes bij het overtreden van de informatieplicht zijn al in 2014 al ingevoerd. Maar vanaf nu zijn ze ook vastgelegd in een wet, de Fraudewet. Door de aanpassingen kunnen wij boetes beter laten aansluiten op de situatie van de klant.

Aanpassing van de Fraudewet was noodzakelijk
Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (de Fraudewet) ingegaan. In het najaar van 2014 stelde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vast dat aanpassing van de wet noodzakelijk is. In januari 2016 volgde een nieuwe uitspraak van de CRvB, waarmee de hoogte van bijstandsboetes verder zijn aangepast.

Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief