UWV Jaarplan 2013

Het UWV heeft haar Jaarplan voor 2013 gepubliceerd.

De uitvoering van de sociale zekerheid ondergaat deze jaren grote veranderingen. Ook voor UWV zijn de veranderingen groot. Het budget en het personeelsbestand van UWV nemen als gevolg van het in 2010 gesloten regeerakkoord tot 2015 structureel met ongeveer een kwart (500 miljoen aan uitvoeringskosten c.q. 5000 FTE’s) af. 2013 is voor UWV een belangrijk jaar waarin we een aantal grote stappen zetten om de besparingen op het uitvoeringsbudget te realiseren. Voor de invulling daarvan kijken wij scherp naar waar wij meerwaarde kunnen bieden. Ook via vereenvoudiging van wet- en regelgeving zijn besparingen mogelijk. Bij nieuwe regelgeving is een eenvoudige uitvoering voor ons daarom ook een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast nemen wij maatregelen om te komen tot een efficiëntere wijze van bedrijfsvoering.

Download het UWV Jaarplan 2013 (PDF)

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief