UWV Jaarverslag 2011 gepubliceerd

De Raad van Bestuur van UWV heeft het jaarverslag over 2011 gepubliceerd. “2011 was een jaar waarin de aanvankelijke economische opleving in de laatste maanden toch weer omsloeg naar een negatief scenario. Veel van onze klanten merken daar de gevolgen van. We hadden al onze kennis, expertise én betrokkenheid nodig om onze doelen te halen – en dat is voor verreweg de meeste doelen gelukt. Daar zijn we trots op. In 2011 vonden 271.000 klanten mede dankzij onze inspanningen een baan. Onder hen waren 35.000 langdurig werklozen en 8.200 mensen met een arbeidsbeperking: de meest kwetsbare groepen.

We maken, doordat we veel minder te besteden hebben, scherpere keuzes. Intensieve ondersteuning reserveren we voor de kwetsbare groepen, die het op eigen kracht niet redden. De meer zelfredzame klanten bieden we laagdrempelige en doelgerichte digitale dienstverlening.

Niet elke klant is verheugd over deze in 2011 ingezette overgang naar digitale dienstverlening. Toch is de tevredenheid van uitkeringsgerechtigden slechts licht gedaald. Werkzoekenden die gebruik maken van de gezamenlijke dienstverlening van UWV en gemeenten op de Werkpleinen waren in 2011 minder tevreden; onderzoek wijst uit dat dit komt doordat de nieuwe digitale dienstverlening gewenning vraagt.

Werkgevers waren positiever over UWV dan in 2010.

Op het gebied van tijdigheid, rechtmatigheid en kostenbeheersing scoren we naar tevredenheid. We betalen uitkeringen correct en op tijd, onze uitvoeringskosten zijn verder gedaald en we hebben onze gegevensleveringen op orde.

Het is onze ambitie om onze dienstverlening ondanks alle bezuinigingen op peil te houden. Natuurlijk kan onze dienstverlening altijd beter. We luisteren daarom goed naar de signalen die we uit onze omgeving opvangen. We besteden daarbij extra aandacht aan klanten die tussen de wal en het schip dreigen te vallen, we hebben daarvoor speciale klantteams in het leven geroepen. De Nationale Ombudsman bracht vorig jaar een kritisch rapport uit over UWV. We hebben verschillende maatregelen getroffen en betrekken de Nationale Ombudsman bij de verbeteringen.

In 2011 hebben we in verband met de bezuinigingen als gevolg van het regeerakkoord onze samenwerking met de gemeenten herijkt; de geïntegreerde dienstverlening wordt beëindigd en onze samenwerking met de gemeenten wordt meer aanvullend. Om de contacten met werkgevers te verbeteren en zo meer kwetsbare groepen aan werk te helpen, richten we – zoveel mogelijk samen met gemeenten – WerkgeversServicepunten in. En we stellen nadrukkelijk onze kennis en ervaring beschikbaar, als de natuurlijke samenwerkingspartner van gemeenten.

De komende jaren verandert er veel, op allerlei terreinen. Tegelijkertijd leidt de krimpoperatie in 2011-2015 tot een reductie van onze begroting met ruim € 500 miljoen en 5.000 banen minder bij UWV. In 2011 is het aantal medewerkers al met 1.800 afgenomen. Dit alles vergt veel van onze medewerkers en zal extra druk zetten op onze prestaties. Maar ook in die omstandigheden willen we, als professionele dienstverlener met compassie voor de kwetsbaren in de samenleving, goede prestaties leveren. Bij alle veranderingen, ook in tijden van grote krimp, weten we dat we kunnen vertrouwen op de volle inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Onze waardering voor hen is dan ook groot.”

U kunt het verslag lezen op http://jaarverslag.uwv.nl/.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief