UWV komt terug op besluit intrekking BIER-lijst

Hendrik Jan van Pelt schreef een interessante column over de BIER-lijst van het UWV. “In mijn vorige column schreef ik over de gevolgen voor werkgevers van het UWV-besluit om de zogeheten BIER-lijst in te trekken (‘BIER’ staat voor Bijlage Inlooprisico eigenrisicodragerschap). Deze BIER-lijst is voor bedrijven die overwegen eigenrisicodrager voor de WGA te worden van groot belang en geeft aan welke uitkeringslasten aan hen worden meegegeven als zij eigenrisicodrager worden.

Een direct gevolg van het besluit was dan ook dat het aantal ondernemers afnam dat overwoog deze stap te maken. Reden was de onzekerheid over de mogelijke financiële gevolgen omdat zij zelf bijna nooit een goede administratie bijhouden van ex-werknemers en door het ontbreken van inzicht in de financiële gevolgen maar afzag van de door de wet geboden mogelijkheid eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Blijkbaar wordt deze column ook op het ministerie gelezen, want mede als gevolg van de column is er meerdere malen overleg tussen het ministerie en het UWV geweest en heeft het ministerie besloten dat het UWV de BIER-lijst per direct weer moet verstrekken.” Lees de hele column op de website van De Telegraaf

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief