UWV publiceert nieuw Kennisverslag

UWV heeft het 3e kennisverslag (UKV) van 2014 gepubliceerd. De volgende highlights worden genoemd:

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid

 • We verwachten dat het aantal WW-uitkeringen eind 2014 ongeveer 456.000 bedraagt. Dat zijn er 18.000 meer dan eind 2013. Eind 2015 verwachten we minder mensen met een WW-uitkering dan eind 2014: 453.000 (artikel 1).
 • In 2015 houden we rekening met een Wajong-instroom van 6.000 na invoering van de Participatiewet. De mogelijkheid bestaat dat deze Wajong-instroom lager uitkomt, gelet op recente ervaringen met het aandeel Wajongers dat duurzaam geen arbeidsvermogen heeft (artikel 1).

Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

 • Het aflopen van de loongerelateerde uitkering in de WGA prikkelt een deel van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten om het werk te hervatten en daarmee terugval naar de veel lagere vervolguitkering te voorkomen (artikel 2).
 • Het aflopen van de loongerelateerde uitkering in de WGA leidt er niet toe, dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten die al werken, het werk uitbreiden (artikel 2).
 • De overgang naar de vervolguitkering leidt er slechts in beperkte mate toe dat meer mensen uit de WGA stromen (artikel 2).

Professionaliseren dienstverlening

 • Het UWV-instrument Werkverkenner voorspelt voor mensen met een WW-uitkering aan de start van de werkloosheid de kans op werk binnen 1 jaar op basis van 11 harde en zachte factoren (artikel 3).
 • De Werkverkenner is op 11 vestigingen ingevoerd en eind juni 2014 hebben ruim 44.000 WW’ers hier al gebruik van gemaakt (artikel 3). De Werkverkenner toont dat bijna de helft van de recent werkloos geworden WW’ers problemen ervaart om in contact te komen met een werkgever voor een baan (artikel 4).
 • Tegelijkertijd vindt de wetenschappelijke doorontwikkeling van de Werkverkenner plaats, zodat het instrument actueel blijft en waar mogelijk verbeterd kan worden (artikel 3).
 • UWV wil op basis van de uitslagen van de Werkverkenner gericht online dienstverlening en informatie gaan aanbieden. Op deze wijze krijgt de WW’er online de middelen die het meest bij zijn situatie passen om de kansen op werk te vergroten (artikel 4).
 • Met betrekking tot de professionalisering van de UWV-verzekeringsartsen, leidt een vijfdaagse training in evidence-based medicine (EBM) tot een betere onderbouwing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen (artikel 5).
 • Verzekeringsartsen voelen zich gesterkt in het werk door de EBM-training, waardoor zij ervaren dat de communicatie met medisch specialisten en collega’s verbetert (artikel 5).

Lees het volledige Kennisverslag (PDF)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief