UWV publiceert Kennisverslag 2014-2

In dit UWV Kennisverslag (UKV) kijken we vooruit naar de komende Quotumwet. We gaan na in hoeverre werkgevers bereid zijn arbeidsbeperkten in dienst te nemen (artikel 2) én hoe zij mensen met een geringe arbeidsproductiviteit succesvol in hun bedrijf kunnen inpassen (artikel 3).

Mogelijk maakt de economische crisis het voor arbeidsbeperkten extra moeilijk om aan het werk te komen. Voor langdurig zieken blijkt dat namelijk wel het geval. Gevolg is dat meer langdurig zieken een WIA-uitkering aanvragen dan voor de crisis. Doordat UWV de aanvragen vaker heeft afgewezen is de WIA-instroom echter niet gestegen (artikel 4).

De overgang naar voornamelijk online dienstverlening brengt met zich dat er nog maar weinig persoonlijke contact plaatsvindt met WW’ers. Recent heeft UWV weer meer contact¬momenten in de dienstverlening ingebouwd. Uit onlangs uitgevoerd onderzoek blijkt dat dit positief kan bijdragen aan de kans om naar werk uit te stromen. De daarmee gerealiseerde besparing op de uitkerings¬lasten blijkt ruimschoots op te wegen tegen de relatief beperkte kosten van dienstverlening (artikel 5).

Doordat er minder contact is met WW’ers wordt het moeilijker regelovertreding te voorkomen. Wel kan UWV trachten WW’ers online te stimuleren tot gewenst gedrag. Om dit te testen heeft UWV aan een deel van de WW’ers een online bericht verzonden en aan een ander, vergelijkbaar deel niet. Uit de resultaten kan voorzichtig worden geconcludeerd dat online dienstverlening UWV mogelijkheden biedt gewenst gedrag te stimuleren (artikel 6). Zoals gebruikelijk opent het UKV met de recente ontwikkelingen in de uitkeringsvolumina (artikel 1).

Download het verslag (PDF)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief