UWV publiceert Rapport arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Dit subsidieonderzoek beschrijft 10 succesfactoren in de samenwerking bij arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. Sinds invoering van de Participatiewet trekt UWV zich geleidelijk terug uit de netwerken die als doel hebben kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in de organisatie en afstemming van begeleiding en zorg van deze jongeren.

Dit onderzoek brengt de bestaande kennis en inzichten over netwerken rondom kwetsbare jongeren in kaart en vertaalt dit in handvatten voor de inrichting van de netwerken in de nieuwe situatie. Op basis van de verzamelde inzichten hebben de onderzoekers een werkagenda ontwikkeld, waarmee netwerkpartners de samenwerking kunnen verbeteren.
Het onderzoek is met subsidie van UWV uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief