UWV re-integreert beter dan verzekeraars

Private verzekeraars zijn in veel gevallen minder goed in staat om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te laten integreren dan het UWV waarmee ze moeten concurreren. Dat is de conclusie van wetenschappers die de effectiviteit van het hybride stelsel onderzochten in een nieuwe studie. Dat meldt het Financieele Dagblad.

In 2006 is de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen opengegooid voor commerciële verzekeraars, in de hoop dat zij zouden concurreren met de publieke aanbieder UWV en uiteindelijk een efficiënter systeem zouden helpen bouwen waarbij minder mensen langs de zijlijn van de arbeidsmarkt blijven staan. Uit de studie blijkt dat die concurrentieslag niet op gang is gekomen. Integendeel: grotere bedrijven die privaat verzekerd zijn, veroorzaken zelfs iets meer instroom van arbeidsongeschikten blijkt uit het onderzoek, dat de periode vanaf 2007 tot en met 2011 beslaat.

Te lage premie
Pierre Koning, één van de drie auteurs en bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid, zegt in het FD dat private verzekeraars zich aanvankelijk hebben verkeken op deze nichemarkt door veel klanten te lokken met premies die achteraf te laag zijn gebleken. Hij benadrukt dat marktpartijen in de onderzochte periode weinig instrumenten hadden om een werknemer weer aan de slag te helpen, zeker nadat die eenmaal twee jaar loondoorbetaling bij ziekte heeft ontvangen en daarna voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Daarna draait de verzekeraar op voor de verplichte WGA-uitkering, soms voor meerdere jaren.

Weinig toegevoegde waarde
Jan Maarten van Sonsbeek, hoofd premiestelling UWV, stelt dat de resultaten van het onderzoek bevestigen dat het verdienmodel van private verzekeraars niet op orde was en dat ze nog weinig toegevoegde waarde leveren. Hij constateert ook dat premiedifferentiatie in het publieke domein werkt: werkgevers moeten meer premie aan het UWV betalen naarmate ze meer instroom van arbeidsongeschikten veroorzaken.

Verbetering verwacht
In een reactie stelt het Verbond van Verzekeraars dat in de eerste jaren na invoering van de WGA-regeling verzekeraars onvoldoende in staat zijn geweest de re-integratie effectief vorm te geven. De brancheorganisatie verwacht echter vruchten te plukken van de verbeteringen die sindsdien zijn ingezet.

Bron: FD/AMweb.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief