UWV: toename WW-aanvragen, daling uitvoeringskosten

In de eerste acht maanden van 2012 ontving UWV achttien procent WW-aanvragen meer dan in dezelfde periode in 2011. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft budget ter beschikking gesteld om tijdelijk extra mensen in te zetten voor het verwerken van de WW-aanvragen en de begeleiding van werkzoekenden. 168.000 werkzoekenden hebben in deze periode mede dankzij de inspanningen van UWV werk gevonden. De uitvoeringskosten waren 3,6 procent lager dan in de eerste acht maanden van 2011. Dit blijkt uit een tussentijdse rapportage van UWV.

Eind augustus 2012 ontvingen 304.000 mensen een WW-uitkering. Om het toegenomen aantal WW-aanvragen te verwerken heeft UWV ruim 200 extra medewerkers ingezet en voor de begeleiding van de werkzoekenden nog eens ruim 300. Het gaat zoveel mogelijk om UWV-medewerkers die door de bezuinigingen boventallig zijn geworden.

Ouderen en Wajongers

Van het totaal aantal mensen dat mede dankzij UWV werk vond, hadden 154.500 mensen een WW-uitkering. UWV richt zich in de begeleiding naar werk vooral op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 4.000 Wajongers kwamen via UWV aan het werk – ruim voldoende om het streefcijfer voor 2012 (5.200) te halen. In de eerste acht maanden vonden 14.000 55-plussers mede dankzij de inspanningen van UWV weer werk. Aandacht voor deze groepen blijft hard nodig. Ook heeft UWV in de eerste acht maanden van het jaar aan 4.400 langdurig werklozen een zogeheten ‘passend’ werkaanbod gedaan. 45 procent van hen is daadwerkelijk aangenomen op een door UWV uitgezochte vacature.

Dienstverlening

Ondanks het fors hogere werkaanbod hield UWV het niveau van de dienstverlening op peil. Zo werd 97 procent van de nieuwe WW-uitkeringen binnen vier weken uitbetaald, aanzienlijk meer dan de norm van 85 procent. De beslistermijn voor een WIA-uitkering is in 2012 teruggebracht van tien naar acht weken. Desondanks is 89 procent van de WIA-beschikkingen op tijd afgegeven, acht procent meer dan in 2011. Voor de Wajong-beschikkingen geldt dat voor 95 procent, drie procent meer dan in 2011.

Het rapportcijfer voor de klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden steeg van een 6,9 in het eerste kwartaal van 2012 naar 7,0 in het tweede kwartaal. Dat van werkgevers bleef stabiel op een 6,2. Het aantal klachten is met negen procent gedaald. De bezuinigingen voor de periode 2011 – 2015 uit het regeerakkoord van Kabinet Rutte I hebben ingrijpende gevolgen voor UWV. Circa € 300 miljoen moet komen van onder meer een forse reductie van het aantal medewerkers, € 100 miljoen van het afbouwen van de bemiddeling van werkzoekenden en nog eens € 100 miljoen uit een korting op het re-integratiebudget. “De druk op onze mensen is hoog. Het lukt tot nu toe om het niveau van de dienstverlening op peil te houden. Als gevolg van de bezuinigingen zal het een hele opgave zijn dat ook in 2013 te doen”, aldus voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV Bruno Bruins.

Handhaving

De controles zijn geïntensiveerd en UWV ziet strikter toe op het naleven van de regels. In de eerste acht maanden van dit jaar werden 28.000 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld. Het schadebedrag van € 39,5 miljoen wordt verhaald. Daarnaast zijn 38.000 kortingen en boetes opgelegd vanwege verwijtbare gedragingen van klanten.

Digitaal

Het ontwikkelen van de digitale dienstverlening is een complex proces dat gestaag vordert. Mensen maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden: 87 procent van de WW-klanten vraagt de uitkering digitaal aan en 85 procent maakt gebruik van digitale wijzigingsformulieren. Ook werken steeds meer werkzoekenden met de digitale Werkm@p. Dat percentage ligt nu op 75 procent. Voor werkzoekenden die niet computervaardig zijn, organiseert UWV op de Werkpleinen wekelijkse inloopspreekuren. Werkzoekenden kunnen er hulp krijgen bij het gebruik van e-dienstverlening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft extra budget toegekend waarmee UWV tot 2015 ruim 200 mensen tijdelijk op de Werkpleinen kan inzetten voor begeleiding.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief