UWV verwacht verder banenverlies financiële sector

Ondanks de aantrekkende economie moet de financiële sector rekening houden met verder verlies van banen de komende jaren. Dit blijkt uit een sectoranalyse die UWV vandaag heeft gepubliceerd. UWV gaat uit van een afname van 15.000 banen de komende vijf jaar, een krimp van zes procent. Sinds 2007 nam de werkgelegenheid in de sector al af met 38.000 banen. Ondanks het banenverlies is het belang van de financiële sector gegroeid tijdens de crisis. Ook ziet UWV goede kansen op werk of stage in bepaalde financiële beroepen.

De werkgelegenheid in de sector financiële dienstverlening is tussen 2007 en 2013 met 9 procent gekrompen. Het aantal banen van werknemers daalde in deze periode met 38.000 tot 248.000. Het banenverlies deed zich relatief gezien het sterkst gelden bij het aantal zelfstandigen dat in de sector werkzaam is. Dit aantal is in 2013 een kwart lager dan in 2007. UWV verwacht dat de negatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid de komende jaren zal voortzetten. Tot 2019 zal het aantal banen van werknemers naar verwachting met nog eens 14.000 dalen (-6%) tot 226.000 banen.

Aantal vacatures neemt licht toe

Het aantal vacatures dat ontstond in de financiële sector bevond zich op een dieptepunt in 2013. Waren er in het topjaar 2007 nog 62.000 vacatures, in 2013 was dit aantal afgenomen tot 19.000, een daling met 69 procent. UWV verwacht dat het aantal vacatures in de sector de komende jaren weer licht zal stijgen. Het aantal vacatures zal in de periode 2015-2019 gemiddeld 27.000 per jaar bedragen. Het blijft daarmee ver verwijderd van het recordniveau van voor de crisis.

De beste kans op werk is er de komende jaren op mbo-niveau voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen en salarisadministrateurs. Op hbo- en wetenschappelijk niveau liggen er kansen voor financieel specialisten en voor ICT-functies, zoals webdeveloper en securityspecialist.

Belang van de sector groeit

Het belang van de financiële sector voor de Nederlandse economie is de afgelopen jaren gegroeid in weerwil van de crisis. Het vertegenwoordigde 8% van het bbp in 2012, tegen 6% in 2006. De toename van het aandeel in het bbp gecombineerd met de forse afname van de werkgelegenheid wijst op een zeer sterke stijging van de arbeidsproductiviteit. Technologische ontwikkelingen, zoals internet en digitalisering, en de forse personeelsreductie van de afgelopen jaren liggen hieraan ten grondslag. De verdergaande digitalisering zal de komende jaren tot meer verlies van banen leiden,  met name op de lagere mbo-niveaus. Daar staat tegenover dat de ontwikkelingen ook zullen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid zoals Big Data specialisten. Deze ‘nieuwe banen’ zullen het verdwijnen van ‘oude werkgelegenheid’ echter niet volledig kunnen compenseren.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief