UWV voert taken naar behoren uit, toekomst minder zeker

Wisselende politieke ambities hinderen bij arbeidsbemiddeling.

Ondanks vele beleidswijzigingen en bezuinigingen is uitvoeringsorganisatie UWV erin geslaagd in de afgelopen jaren de opgedragen taken adequaat uit te voeren voor het verstrekken van uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidsongeschikten, het uitvoeren van sociaal-medische beoordelingen en beheren van gegevens. Dat is geen geringe prestatie. Die conclusie kan niet direct getrokken worden voor de taak arbeidsbemiddeling. Wisselende politieke ambities over de rol van UWV bij het bemiddelen van werkzoekenden naar een baan hebben een bestendige taakuitvoering gehinderd. Om UWV toekomstbestendig te maken is allereerst een zakelijker aansturing door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de raad van bestuur van UWV nodig.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief