UWV werkt aan wetsonafhankelijke Sociaal Medische Beoordeling Arbeidsvermogen (SMBA)

UWV werkt aan een wetsonafhankelijke methode die een universeel toepasbaar fundament vormt voor iedere mogelijke sociaal-medische claimbeoordeling, indicering en advisering over participatie. Omdat de nWajong (nieuwe Wajong per 1-1-2015) en de Wsw verschillende beoordelingskaders kennen ontstaat het risico dat de uitkomsten van beoordelingen onderling niet consistent zijn.

Ter onderbouwing van participatieadviezen stelt UWV voor elke klant volgens deze methode een profiel op. Daarvoor worden niet alleen de gebruikelijke sociaal medische kenmerken verzameld, maar ook een aantal kenmerken in kaart gebracht die voorwaarden voor werk vormen. Het gaat dan om zaken als: prioriteiten kunnen stellen, leiding kunnen geven, leiding kunnen aanvaarden en/of structuur aanbrengen in werk.

Omdat wet- en regelgeving rond indicering en re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking continu in beweging is, richt UWV zich hierbij op het beoordelen van arbeidsvermogen van mensen die geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Op termijn past UWV deze wetsonafhankelijke methode voor alle sociaal medische dienstverlening toe. De SMBA methode is de afgelopen tijd op diverse plaatsen ontwikkeld en is een universeel toepasbare en wetsonafhankelijke methode. De methode is in basis gereed op 1 juni 2014.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief