UWV zet in op meer banen voor jonggehandicapten

Meer jonggehandicapten aan het werk bij een reguliere werkgever. Dat is de inzet van het initiatief Wajong Werkt dat UWV vandaag lanceert samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, belangenverenigingen, gemeenten en vakbonden. Doel van het programma is om in 2015 10.000 plaatsingen te realiseren bij bedrijven, bijna veertig procent meer dan nu.

Het aantal jonggehandicapten dat werkt neemt toe ondanks de economische crisis. Ongeveer 7.200 Wajongers vonden het afgelopen jaar een werkplek, in 2011 waren dit er 6.400. Een grote groep kan werken, maar staat nog steeds aan de kant. Slechts vijf procent van de bedrijven heeft een Wajonger in dienst, terwijl uit onderzoek blijkt dat veertig procent overweegt om een arbeidsgehandicapte aan te nemen. Door steviger in te zetten op het vinden van werkplekken en Wajongers letterlijk in beeld te brengen bij de werkgever, wil UWV bereiken dat deze bedrijven de stap ook daadwerkelijk zetten.

Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van UWV: ‘Juist in deze moeilijke economische tijd is het van belang dat arbeidsgehandicapten, die al grote moeite ervaren met het vinden van werk, kansen krijgen op de arbeidsmarkt. UWV werkt steeds intensiever samen met werkgevers om dit te bewerkstelligen. We sluiten convenanten met bedrijven, helpen bij het verzilveren van CAO-afspraken en denken mee met de werkgever over het geschikt maken van functies. Veel Wajongers kunnen slechts gedeeltelijk werken en hebben begeleiding en aanpassingen nodig op de werkplek. Dit vergt een extra inspanning van de werkgever. Door het opstellen van profielen en het maken van voorselecties van potentieel geschikte kandidaten nemen we bedrijven werk uit handen en vergroten we de kans op werk voor Wajongers.’

Het initiatief van UWV wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling waarin prominenten uit het bedrijfsleven, de overheid, sociale partners en belangenverenigingen zitting hebben. Het comité krijgt een ambassadeursfunctie en wordt voorgezeten door Hans de Boer, de vroegere voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Onder de leden zijn Eelco Blok (KPN), Bert Meerstadt (Nederlandse Spoorwegen), Marco Florijn (wethouder Rotterdam), Hans Kamps (SER-kroonlid en voorzitter ABU) en Annemarie van Gaal (ondernemer).

De Boer: ‘Echte vooruitgang boek je alleen als de economie aantrekt. Maar als je nu begint, de Wajongers goed selecteert en voorsorteert en je ontzorgt de werkgevers, dan kan je ook nu al succes boeken. Zelfs in een slechte economie worden per jaar nog 700 duizend vacatures vervuld. Daar moeten we de Wajongers hun fair share in laten nemen. Dat lukt alleen als je praktisch aan de slag gaat. Daar gaat dit project om.’

Ongeveer een kwart van de jonggehandicapten met een Wajong-uitkering werkt. Eind 2011 waren bijna 54.000 Wajongers aan de slag, een toename van zeven procent ten opzichte van 2010. In 2011 werkten voor het eerst meer Wajongers bij een reguliere werkgever dan bij de Sociale Werkvoorziening. Het aandeel reguliere werkgevers met een Wajonger in dienst nam toe van 4,2 procent in 2010 naar 4,8 procent in 2011. Er zijn veel investeringen nodig om Wajongers een plek te bieden bij reguliere werkgevers. Ruim zestig procent van de Wajongers die werken bij een gewone werkgever krijgt ondersteuning in de vorm van een jobcoach en/of loondispensatie.

Bron: UWV Persbericht

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief