Vakcentrales laten Arbeidsinspectie toetsen door ILO

Er zijn onvoldoende inspecteurs bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarmee negeert de dienst belangrijke internationale verdragen. Dat stellen de 3 Nederlandse vakcentrales FNV, CNV en MHP in een brief aan de International Labour Organisation (ILO).

De vakcentrales hebben de organisatie gevraagd te toetsen of de Nederlandse Arbeidsinspectie zich schuldig maakt aan de schending van belangrijke ILO-verdragen. De vakcentrales zeggen dat er slechts 1 arbeidsinspecteur per 30.000 werknemers is in ons land. De internationale norm is 1 op 10.000. Gemiddeld krijgt een bedrijf in Nederland 1 keer in de 46 jaar bezoek van een arbeidsinspecteur. Het overgrote deel van de bedrijven wordt dus nooit gecontroleerd.

Enorme negatieve gevolgen

De vakcentrales hopen dat de ILO hun klacht gegrond verklaart en de Nederlandse overheid op de vingers tikt. ‘Dit kan gewoon niet langer zo. Het tekort aan inspecteurs heeft enorme negatieve gevolgen voor onder meer de handhaving, de dienstverlening en het kennisniveau in ons land. De werkdruk voor de inspecteurs is nu veel te hoog, waardoor ze hun werk minder goed kunnen doen en controles onvoldoende worden gedaan of zelfs geschrapt. De veiligheid van een werknemer moet te allen tijde gegarandeerd zijn’, zegt voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Tweedeling

Maurice Limmen, vicevoorzitter van het CNV:  ‘Wanneer er onvoldoende handhaving is, ontstaat er een tweedeling tussen werkenden in Nederland: die met mazzel en die met pech. Er zijn bedrijven die goed zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers versus bedrijven die dit helemaal niet doen. Werkgevers van bedrijven die dit niet doen, kunnen ongecontroleerd hun gang gaan. Dat is slecht voor werknemers die daar werken. Vooral in deze tijd wanneer iedereen langer moet doorwerken en duurzaam inzetbaar moet zijn.’

‘Met een ondermaatse handhaving wordt de pakkans op overtredingen kleiner. De veiligheid op het werk kan daardoor minder aandacht krijgen, met meer ongelukken als gevolg’, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Achtergrond

In ons land krijgen jaarlijks wel 35.000 werknemers een beroepsziekte en vinden er 220.000 ernstige ongevallen plaats op de werkvloer. Ook sterven er jaarlijks zo´n 3.000 werknemers vroegtijdig vanwege jarenlang verrichten van ongezond werk.

De Arbeidsinspectie is per 1 januari 2012 opgegaan in de Inspectie SZW. De Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst hebben vanaf die datum hun organisaties en activiteiten samengevoegd.

Bron: FNV Nieuwsbrief

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief