Veel aandacht voor het uitvoeren van huisbezoeken voor de BRP

De Basisregistratie personen (BRP) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, burger en rijksoverheid. Het overgrote deel van de registraties van personen op adressen is betrouwbaar. Bij 3% van de registraties op adressen blijkt dat er personen woonachtig zijn die niet staan ingeschreven of dat er personen ingeschreven staan die er niet wonen.

In de volksmond wordt er dan gesproken over spookburgers. In absolute aantallen gaat dit om ongeveer 500.000 onbetrouwbare registraties. Dit aantal is veel te hoog en ook de afnemers en bronhouders van de BRP hebben hierin een rol.

Op dit moment is er veel aandacht voor het uitvoeren van extra huisbezoeken om de BRP op orde te krijgen en zodoende adresfraude tegen te gaan. Wanneer de BRP niet op orde is heeft dit verstrekkende gevolgen voor overheidsinstanties die afhankelijk zijn van de inschrijvingen.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Onder leiding van het ICTU kunnen gemeenten deelnemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Steeds meer gemeenten sluiten zich bij dit project aan, waarbij signaalgestuurd huisbezoeken worden afgelegd om de woonsituatie te controleren. Hierdoor kan worden achterhaald of de burger daadwerkelijk woont op het adres waar hij zegt te wonen.

Indien uit het huisbezoek blijkt dat de burger er niet woont is het zaak de burger te stimuleren zich te laten inschrijven op het adres waar hij wel het hoofdverblijf heeft. Doet de burger dit niet uit eigen beweging, dan kan er een ambtshalve inschrijving plaatsvinden.

Huisbezoeken zijn essentieel
Om de BRP op orde te krijgen en te houden is het belangrijk dat alle gemeenten controles uitvoeren. Door deze huisbezoeken daalt het aantal spookburgers en komt er minder misbruik van publieke gelden.

Desiree van de KerkhofOndersteuning door SV Land
Kunt u ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van huisbezoeken? Neem contact op met Desiree van de Kerkhof, Manager Handhaving.T 079 363 44 00
E dvandekerkhof@svland.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief