Verdeling bijstandsgelden 2017 bekend

De gemeenten en het Rijk zijn het eens geworden over het verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten voor 2017. In 2017 wordt € 5,8 miljard verdeeld.

In nauw overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa, verschillende gemeenten en deskundigen wordt er sinds 2015 een nieuw model gebruikt waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens over alle huishoudens in plaats van gegevens uit steekproeven. Dit model is voor 2017 verder verbeterd. Volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en verschillende deskundigen is hiermee nog nauwkeuriger te voorspellen hoeveel een gemeente nodig heeft voor de bijstandsuitkeringen.

Gemeenten die minimaal 5% meer uitgeven aan bijstand dan het budget dat zij krijgen kunnen een beroep doen op de vangnetregeling. Zij krijgen dan een deel gecompenseerd. Dat wordt verrekend met het totale bijstandsbudget van 2 jaar na dato. Daarmee worden de financiële risico’s voor gemeenten ingeperkt. Met ingang van 2019 kunnen gemeenten in aanmerking komen voor het vangnet vanaf een overschrijding van 7,5%.

De budgetten voor de onderscheiden gemeenten zijn te vinden in onderstaand nieuwsbericht Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2017 en definitieve verdeling 2016.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief