Verdere stijging werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid liep in juli 2012 verder op tot 510 duizend personen. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met ruim 7 duizend is gestegen tot 298 duizend.

Ruim een half miljoen werklozen
In juli nam de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid met 14 duizend toe tot ruim een half miljoen werklozen. De werkloosheid vertoont al meer dan een jaar een stijgende lijn. Naast een toename van de instroom doordat mensen hun baan verloren, waren er relatief weinig werklozen die werk vonden. Het is voor het eerst sinds 1996 dat er meer dan een half miljoen mensen werkloos zijn.

Meer werkloze mannen en 45-plussers
Ook in 2004 en 2005 was de werkloosheid relatief hoog, maar bleef het aantal werklozen net onder de 500 duizend. Vergeleken met destijds zijn er momenteel meer mannen werkloos. Ook het aantal werkloze ouderen ligt hoger. Er zijn nu minder vrouwen en personen jonger dan 45 jaar werkloos.

Bijna 300 duizend WW-uitkeringen
Er waren in juli 298 duizend lopende WW-uitkeringen, ruim 7 duizend meer  dan een maand eerder. In vergelijking met juli vorig jaar is dit een stijging van 17,5 procent. In het afgelopen jaar nam het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkst toe onder jongeren. Er zijn nu 54 procent meer jongeren met een WW-uitkering dan vorig jaar.
Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen relatief het meest gestegen in de bouwsector. Ook in de gezondheidszorg en de uitzendsector was er een toename van het aantal lopende WW-uitkeringen. Regionaal was de stijging het grootst in de provincies Overijssel en Zeeland.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief