Verdubbel het aantal afspraken van UWV-artsen

Opnieuw klaagden de UWV-artsen in Nieuwsuur bij mondde van Wim van Pelt van de vakorganisatie NOVAG over de werkdruk en de lange wachtlijsten van werknemers die een medische beoordeling nodig hebben. En ook gisteren riep de politiek weer op om extra artsen in te zetten bij UWV.

Het werven van extra artsen wordt al lang geprobeerd, dit zonder succes. En ook de ‘Oplossingsrichtingen capaciteitstekort sociaal-medisch beoordelen bij UWV’ gaan niet op korte termijn helpen om de achterstanden te verminderen.

Verdubbel het aantal afspraken

Dit zal een onder artsen impopulaire mening zijn, maar ik vind het belangrijk om nu uitkeringsgerechtigden en werkgevers te helpen. Begin eens met het dubbele aantal afspraken in te plannen voor UWV-artsen.

Een arts’ primaire taak is het om contact te hebben met uitkeringsgerechtigden. Het gemiddelde van 1 á 2 consulten per dag (wat momenteel het geval is) is weinig.

UWV-artsen doen in één week wat ze vroeger in een dag deden

In de jaren ’80 was ik verantwoordelijk voor de medische administratie bij één van de voorgangers van het UWV, de BVG. Het was onder andere mijn taak om medische onderzoeken in te plannen.

Spreekuurtijden duurden van drie kwartier tot een kwartier. Sommige artsen hadden zes tot acht afspraken per dag. Nu doet een UWV-arts dat amper in een week.

Wanneer u het weekschema van een gemiddelde UWV-arts bekijkt, is deze momenteel vooral gevuld met werkoverleggen, intervisies, administratieve bezigheden en bijscholing.. Het aantal klantcontacturen valt hierbij volledig in het niet.

Groot verschil

Natuurlijk: de wetgeving is sinds de jaren ’80 er alleen maar ingewikkelder op geworden. De beoordelingscriteria zijn legio en de artsen hebben dus meer werk aan een beoordeling. De administratieve druk is bovendien groter.

Daarnaast is er inderdaad een flink tekort aan artsen bij het UWV: werken als UWV-arts is bepaald niet populair en het verloop is hoog.

Dat verklaart echter nog niet het extreem grote verschil tussen de 6 a 8 afspraken per dag vroeger en de 6 afspraken per week die een gemiddelde UWV-arts nu doet.

Weekschema

Recent schreef een UWV-leidinggevende een beleefde brief aan de UWV-artsen van dient. “Beste artsen, zouden jullie alsjeblieft tijdelijk wellicht wat meer klantafspraken per week willen inplannen?”. Deze leidinggevende kreeg de wind van voren. Wat dacht hij wel niet? Artsen zijn toch zeker de baas van hun eigen agenda?

Natuurlijk, er moet veel veranderen bij het UWV waar de artsen geen invloed op hebben. Maar óók bij de UWV-artsen moet het een en ander veranderen.

Auteur: Rob van Dijk, mede-oprichter van SV Land. Hiervoor werkte hij onder andere bij de BVG, UWV en DWI Amsterdam

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief