Vernieuwde ziektewet nog niet zeker

Het wetsvoorstel om de ziektewet te moderniseren werd begin juli door de Tweede Kamer aangenomen. Het is nog onzeker of ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt. SP, PvdA, PVV, GroenLinks en de eenmansfractie Jan Nagel zijn tegen de plannen van minister Kamp, waarbij flexwerkers die tot 35 procent worden afgekeurd hun uitkering verliezen, zo meldt het Financieele Dagblad maandag. SP, PvdA en PVV waren in de Tweede Kamer ook al tegen de plannen.

In het wetsvoorstel van minister Kamp wordt geregeld dat de termijn waarop flexwerkers een uitkering ontvangen gebaseerd wordt op het laatstverdiende loon bepaald door het aantal gewerkte jaren. Daarna volgt een veel lagere uitkering, gebaseerd op het minimumloon. Nu krijgen flexwerkers nog twee jaar een uitkering, net als medewerkers met een vast dienstverband.

Volgens Kamp is de maatregel nodig omdat er bij flexwerkers geen prikkel bestaat om snel weer aan de slag te gaan nadat ze ziek zijn geworden. Volgens onderzoeker Maroesjka Versantvoort van het Sociaal Cultureel Planbureau is het maar de vraag of de financiële prikkel voor zieke flexwerkers wel werkt. Cruciaal voor een geslaagde re-integratie is de relatie met de werkgever.

Op 25 september wodt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld.

Bron: Financieel Dagblad

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief