Verschil tussen arbeidsongeschikte mannen en vrouwen nagenoeg verdwenen

Het verschil tussen arbeidsongeschikte mannen en vrouwen is nagenoeg verdwenen, het aantal Wajongers neemt voor het eerst af en het aantal banen neemt toe. Dit blijkt uit onderzoek van UWV dat is gepubliceerd in het UWV Kennisverslag 2015-2.

Onder de WAO werden vrouwen relatief veel vaker arbeidsongeschikt dan mannen. De WIA zou vanwege de activerende werking positief uitvallen voor vrouwen. Uit een analyse op de instroomcijfers blijkt dat dit inderdaad het geval is geweest. Stroomde in 2000 nog 1,86 procent van de werkende vrouwen in de WAO, in de WIA is dat percentage afgenomen tot 0,53 procent. Bij mannen is het percentage in die periode gedaald van 1,18 procent naar 0,50 procent. Het oude verschil tussen mannen en vrouwen is daarmee vrijwel verdwenen.

Uit de analyse blijkt dat jonge vrouwen (leeftijd tussen 25 en 34) wel nog steeds een grotere kans hebben op arbeidsongeschiktheid. De kans om in de WIA te komen is voor deze groep vrouwen 1,66 keer groter dan voor mannen. Oudere vrouwen hebben nu een kleinere kans op arbeidsongeschiktheid dan mannen.

Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief