Vertraging (her)beoordelingen WIA uitgelegd

Waarom lukt het UWV niet altijd om (her)beoordelingen van WIA-aanvragen binnen de wettelijke termijn uit te voeren? Ronald Broeders, directeur Innovatie en Professionalisering bij Sociaal-Medische Zaken, legt uit.

Het is geen geheim dat er in de loop der jaren oplopende voorraden zijn ontstaan bij de sociaal-medische (her)beoordelingen door UWV. Dat is heel vervelend, en heeft allerlei oorzaken: meer aanvragen voor WIA-(her)beoordelingen, meer ingewikkelde beoordelingen en onvoldoende artsen.

De werving en opleiding van nieuwe verzekeringsartsen is de afgelopen jaren met veel inzet en succes opgepakt. Alleen al in 2019 nam UWV zo’n 150 nieuwe artsen aan. Maar het opleiden van nieuwe artsen kost tijd en inzet, ook van de al werkzame artsen. Bovendien stromen veel artsen uit doordat ze met pensioen gaan. Het instromen van nieuwe artsen leidt dus niet meteen tot het kunnen doen van meer beoordelingen.

Maar daarnaast, en belangrijker: de vraag naar sociaal-medische beoordelingen zal alleen maar toenemen, zoals minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind december ook schreef in zijn brief aan de Tweede Kamer. Steeds meer Nederlanders maken gebruik van regelingen waarvoor een sociaal-medische beoordeling nodig is. Die groei is binnen de huidige kaders voor sociaal-medisch beoordelen niet meer op te vangen. We zullen dus met z’n allen echt iets moeten bedenken om het anders te doen.

Hoe gaat UWV dit oplossen?

UWV kan dit niet alleen. De minister heeft aangekondigd om dit jaar samen met alle betrokkenen, dus niet alleen UWV, maar ook artsen, werknemers en werkgevers, het gesprek aan te gaan. Om samen te bepalen wat ervoor nodig is om de toekomst van het sociaal-medisch beoordelen veilig te stellen en de wachttijden voor klanten te verkorten. Zo gaat het ministerie de wet- en regelgeving die leidt tot een vraag naar beoordelingen tegen het licht houden. Ook wordt gekeken welke andere professionals een rol kunnen spelen bij sociaal-medisch beoordelen. UWV slaagt er steeds beter in om verzekeringsartsen voor het uitvoeren van beoordelingen aan te trekken en te behouden. Er zijn en blijven echter simpelweg te weinig van deze artsen om al het werk aan te kunnen. Hoe zorgen we dat verzekeringsartsen en andere medische professionals zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk helpen? Op deze en andere vragen willen we dit jaar in opdracht van de minister een antwoord hebben, zodat we snel verder kunnen met de uitwerking en implementatie van de ideeën.

Een blijvende oplossing is dus nog niet zo snel gevonden. Wat heeft UWV werkgevers (en werknemers) in de tussentijd te bieden?

We kunnen het niet mooier maken dan het is. We snappen dat dit frustrerend is voor alle partijen en zeker voor werkgevers. Als uitvoerder vinden we dat zelf ook heel vervelend en we blijven daarom continu zoeken naar manieren om ook nu al winst te boeken. Gezien de beperkte capaciteit ontkomen we er niet aan om prioriteiten te stellen bij de afhandeling van aanvragen. Die prioritering wordt jaarlijks afgestemd met het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Waar mensen van op aan moeten kunnen is dat we tijdig en helder communiceren wanneer termijnen niet worden gehaald – door middel van een vertragingsbericht – en dan samen tot een goede afspraak komen over wanneer een beoordeling wel afgerond is. Als de situatie daarom vraagt, kunnen we in bepaalde gevallen ook overgaan tot voorschotverstrekkingen.

Wat kunnen werkgevers zelf doen om tijdige (her)beoordelingen te bevorderen?

Als het gaat om een WIA-beoordeling helpt het als die inderdaad tijdig wordt aangevraagd, dus echt 14 weken van tevoren. En dat dan ook alle stukken – denk aan het Re-integratieverslag – compleet zijn.

Wanneer het gaat om WIA-herbeoordelingen helpt het enorm wanneer werkgevers die aanvragen echt onderbouwd doen, en alleen een aanvraag indienen waar de kans op verandering groot is. Samen met het ministerie willen we daarover uiterlijk 1 juli 2020 afspraken maken met werkgevers, werknemers en verzekeraars. Met een goede motivatie kunnen de artsen van UWV gemakkelijker en sneller hun beoordeling doen. En dat is in ieders belang: dat van de uitkeringsgerechtigden, de werkgevers en UWV.

Bron: UWV.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief