Verzekeraars in sociale zekerheid: het werkt wél!

In De Volkskrant schreef Frank Kalshoven zaterdag over de privatisering van de sociale zekerheid. Hij zegt: “Verzekeraars in sociale zekerheid: het werkt niet”. Dat ben ik niet met hem eens. Na 10 jaar proberen begint het spel nu pas echt. De eerste 10 jaar hebben de verzekeraars veel leergeld betaald, premies waren veel te laag en er was onvoldoende WIA–expertise. De werkgevers hebben hier financieel van geprofiteerd, zeker werkgevers met een hoge WIA-instroom.

Het hybride stelsel had bepaalde uitgangspunten, waardoor veel werkgevers gingen ‘shoppen’ naar de goedkoopste oplossing. Met de recente stelselwijziging van Asscher is het speelveld gelijk getrokken. Gecombineerd met de inzichten en expertise die de verzekeraars inmiddels hebben opgedaan als het gaat om langdurig verzuim en de WIA, komt er een gezonde druk te staan op de werkgevers.

Dit geldt niet voor de grote groep werkgevers die  weinig arbeidsongeschiktheidsrisico’s hebben, maar met name voor de werkgevers die in een lastige doelgroep zitten qua personeel en de afgelopen 5 jaar niet of onvoldoende hebben geïnvesteerd in het structureel ombuigen van langdurig verzuim naar passend werk. Dit waren voorheen de zogenaamde ‘bleeders’ bij de verzekeraars. Verzekeraars gaan meer risicoanalyses bij de werkgevers uitvoeren om een goed beeld te krijgen hoe serieus het bedrijf werkelijk is met het willen verlagen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

De beslissende partij
De werkgever is namelijk dé beslissende partij die het arbeidsongeschiktheidsrisico structureel kan verlagen. Als dit vanuit een strategisch plan gebeurt met een concrete vertaling naar de uitvoering  met financieel juridische expertise, zal een verzekeraar dit zeker serieus nemen. En dus ook investeringen in een dergelijke klant niet uitsluiten, zeker niet als er ook pensioenbelangen en collectieve zorgcontracten zijn. De verzekeraars kunnen veel betekenen voor de werkgevers als de werkgever laat zien dat het ombuigen van langdurige arbeidsongeschiktheidsrisico’s naar werk een serieus strategisch issue is met een duidelijke aanpak en doelstellingen. Dit prachtige spel gaat nu pas beginnen!

Auteur: Charlotte van Leeuwen, oprichter van SV Land. SV Land ondersteunt zowel publieke als private organisaties bij de uitvoering van de sociale zekerheid.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief