Verzekeraars keren WGA-markt de rug toe

Torenhoge verliezen door verkeerde prognoses in combinatie met inconsistent overheidsbeleid, resulteren in een uittocht van private verzekeraars op de WGA-markt. Allianz en Delta Lloyd stoppen, terwijl overige verzekeraars geen lange termijncontracten meer aanbieden in afwachting van politieke beweging. Dit blijkt uit een onderzoek van HR risk consultant Robidus.

Bij de invoering van het duale stelsel voor de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikten) zag de private markt gouden bergen opdoemen. Even leek het ook de goede kant op te gaan. Volgens Robius heeft vanaf dat moment ruim 38 procent van de werkgevers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. “Het doel van de overheid was om uiteindelijk over te gaan naar een volledig private WGA-markt om de re-integratie en participatie van arbeidsongeschikten te stimuleren. Door het vallen van het kabinet Balkenende IV en een gebrek aan focus op de WGA markt heeft de overheid verzuimd dit door te voeren”, aldus Sven Kelder, directeur Robidus. “Daarnaast laat ook de modernisering van de ziektewet zien dat de overheid niet in staat is re-integratie in de WGA te realiseren. Deze nieuwe wet leidt ertoe dat er vanaf 2016 ook medewerkers met een tijdelijk dienstverband in de WGA stromen en aan werkgevers worden toegerekend. De kosten en risico’s die hieraan verbonden zijn, zijn de druppel geweest voor verzekeraars om de WGA markt te verlaten.” Hierdoor wordt volgens Kelder het probleem van arbeidsongeschiktheid op de lange baan geschoven.

Averechts effect

Kelder stelt verder dat het wegvallen van private verzekeringsoplossingen de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers niet ten goede komt. “Werkgevers verliezen door teruggang naar het UWV de controle over de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Dit leidt tot onnodig lang verblijf in de uitkeringssituatie en hoge kosten.” Uit berekeningen van Robidus blijkt dat men voor de schade bij het UWV gemiddeld 65 procent opslag rekent voor uitvoering en solidariteit. “De kosten voor arbeidsongeschikte werknemers worden doorbelast aan werkgevers, terwijl de tools om de kosten beheersbaar te maken worden afgepakt. Het overheidsbeleid heeft dus een averechts effect.”

Bron: AMweb.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief