Verzuimontwikkeling 2020

Voortschrijdende cijfers
Het verzuimpercentage zorgbreed over het gehele jaar 2020 komt uit op 6,83, dit is ruim elf procent hoger dan in 2019. In het vierde kwartaal van 2020 was het verzuimpercentage zelfs 7,49, ruim vijftien procent hoger dan in de dezelfde periode vorig jaar. Het verzuimpercentage stijgt dus relatief snel. De meldingsfrequentie toont een lichte daling, namelijk 1,02 ten opzichte van 1,07 in 2019. Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalende of stabiele meldingsfrequentie is een teken dat met name het langdurig verzuim toeneemt.

Duurklassen
Vernet onderschrijft vier duurklassen: kort, middel, lang en extra lang verzuim. In elk van deze klassen is het verzuimpercentage gestegen. Het lange verzuim (92 t/m 365 dagen) stijgt al jaren en is over 2020 met bijna 3 procent hoger dan ooit. In 2020 zien we ook een fikse stijging in duurklasse midden (15 t/m 91 dagen). Dat is opvallend omdat het verzuim in deze duurklasse jarenlang stabiel rond de 1 procent bleef. Het verzuimpercentage is in deze klasse gestegen van 1,08 naar 1,41, dit is ruim 30 procent hoger dan in 2019.

Gemiddelde duur
In 2020 zien we de gemiddelde duur, het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer in een bepaalde periode ziek is geweest, flink oplopen. De gemiddelde duur komt in 2020 neer op 28,2 dagen ten opzichte van 23,7 dagen in 2019. Nooit eerder was de gemiddelde duur zo hoog.

Verzuim in de branche
In de branches ziekenhuizen (ZKH), gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) zien we een stijgende trend in het verzuimpercentage. Alleen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toont een afwijkend beeld.
• Verzuim VVT-sector: 8,03%, stijging van 16% ten opzichte van 2019
• Verzuim ZKH-sector: 5,73%, stijging van 10% ten opzichte van 2019
• Verzuim GHZ-sector: 7,08%, stijging van 11% ten opzichte van 2019
• Verzuim GGZ-sector: 6,19%, nagenoeg gelijk met 2019

Regionale verschillen
In alle regio’s komt het verzuim aanzienlijk hoger uit dan in voorgaande jaren. De grootste stijging is zichtbaar in de regio Zuid. Over 2020 heeft deze regio dan ook het hoogste verzuimpercentage.

Maandcijfers
Het landelijke zorgbrede verzuimpercentage in de maand december komt uit op 7,75. Dat betekent dat in de maand december dagelijks ongeveer 72 duizend werknemers niet inzetbaar waren. In november was het landelijk verzuimpercentage 7,59. We zien dat het verschil in verzuimpercentage per maand tussen 2019 en 2020 vanaf september toeneemt.

Bron: Vernet

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief