Verzuimverzekeraars nemen Zembla-kritiek serieus

De Zembla-redactie heeft enkele harde noten gekraakt over de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen arbodiensten en verzuimverzekeraars plaatsvindt. Voor het Verbond van Verzekeraars aanleiding om er bij verzuimverzekeraars op aan te dringen hun eigen procedures door te lichten en te controleren of bestaande protocollen, wetgeving en zelfregulering goed worden nageleefd.

In 2012 maakte Zembla twee uitzendingen over de wijze waarop de Arbo-dienstverleners met medische gegevens omgaan. De gegevens van honderdduizenden werknemers bleken als gevolg van een lek in de software van een computerprogramma op straat te liggen. Zembla onderzocht recentelijk opnieuw de wijze waarop Arbo-dienstverleners met medische gegevens omgaan, inclusief de rol die de verzuimverzekeraar daarin speelt. Ook nu stuitte Zembla daarbij op diverse tekortkomingen. De uitzending ‘Verzuimpolitie III’ is donderdag 19 september om 21.10 uur te zien op Nederland 2.

Verbond bevestigt het beeld

Het Verbond van Verzekeraars stelt in een reactie op de Zembla-kritiek dat ‘de uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers beter geborgd moeten worden in situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken’. Navraag van het Verbond onder verzuimverzekeraars bevestigt het beeld dat door Zembla wordt geschetst. “Gebleken is dat bij de inspanningen om re-integratie van werknemers succesvol te laten verlopen, de privacyregelgeving inderdaad niet door alle verzekeraars in de volle breedte goed is toegepast. Dat betreurt het Verbond zeer, omdat strikte afspraken over het verwerken van gegevens door alle partijen goed moeten worden nageleefd. De vraag of informatie gevraagd of ongevraagd is verkregen, doet daarbij niet ter zake. Waar onvolkomenheden zijn gebleken, nemen betrokken maatschappijen passende maatregelen.”

Bron: AMweb

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief