VNG blij dat beslagvrije voet mag blijven

De VNG is ‘verheugd’ dat de tweede kamer heeft bepaald dat gemeenten zelf mogen kiezen of ze bij fraude de zogenoemde beslagvrije voet zullen toepassen of niet. ‘Fraude mag natuurlijk nooit lonen, maar de aanpak ervan blijft maatwerk en mag niet ten koste gaan van bijvoorbeeld kinderen’.

Kinderen niet de dupe

De  beslagvrije voet regelt dat mensen met een bijstandsuitkering na fraude niet zodanig gekort worden dat ze niet langer in hun dagelijks levensonderhoud kunnen voorzien. Vooral bij gezinnen met kinderen zou dit anders tot schrijnende situaties kunnen leiden waarbij de kinderen de dupe worden van frauderende ouders. Meestal gaat het dan om fraude met de bijstand.

Recidivisten

Nu is het zo dat er bij aangetoonde fraude in de regel niet meer dan 10 procent wordt gekort op de uitkering. Het kabinet wil deze vrije voet afschaffen voor mensen die herhaaldelijk in de fout gaan. Daarmee zouden gemeenten dit instrument niet meer mogen inzetten en moeten overgaan tot inbeslagname van de hele uitkering en mogelijk zelfs de inboedel van de gezinnen. Maar de Tweede Kamer heeft daar op de laatste vergaderdag een stokje voor gestoken.

Maatwerk

De VNG is daar blij mee. ‘Den Haag wil de fraude hard aanpakken, dat willen gemeenten uiteraard ook’, aldus woordvoerster Frea  Broekman. ‘Maar zij willen wel de vrijheid houden om maatwerk toe te passen. Maar dit mag niet ten koste gaan van een gezin dat dan op straat komt te staan’.

Maatschapplijke kosten hoog

Gevaar van al te rigoureuze beslagleggging betekent ook dat de kosten voor de maatschappij onevenredig kunnen oplopen. ‘Als iemand niet meer in zijn eigen onderhoud kan voorzien dan draait uiteindeiljk de gemeenschap op voor de opvangkosten. Dat is oneerlijk en willen we zoveel mogelijk voorkomen’.

Fraude mag niet lonen

Maar is het niet veel oneerlijker dat iemand willens en wetens fraudeert en vervolgens weg komt met een relatief kleine korting op hun uitkering? Dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren, stelt Broekman. ‘Uitgangspunt blijft dat fraude nooit mag lonen. Al het geld dat ten onrechte is uitgekeerd zal moeten worden terugbetaald, vaak verhoogd met een fikse boete. Alleen zal het soms wat langer duren.’

 

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief