Voorschot AOW voor 65-jarige met inkomensgat

Werknemers die in 2013, 2014 of 2015 hun 65e verjaardag vieren, hebben mogelijk door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd een inkomensgat van één of meerdere maanden. Voor deze groep werknemers is een overgangsregeling in het leven geroepen zodat zij de periode tot aan hun eerste AOW-uitkering kunnen overbruggen.

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 geleidelijk omhoog. Wie in 2013 zijn 65e verjaardag viert, ontvangt pas een maand na zijn verjaardag zijn eerste AOW-uitkering. Als hij niet had gerekend op dit inkomensgat van een maand, kan hij een voorschot van één maand krijgen.

Renteloze lening wordt met de AOW-uitkering verrekend

De Sociale Verzekeringsbank verleent op verzoek een voorschot op de AOW-uitkering in de vorm van een renteloze lening. Wie in 2015 65 jaar wordt, heeft pas op de dag dat hij 65 jaar en drie maanden oud is recht op een AOW-uitkering. Hij kan daarom maximaal drie maanden een voorschot krijgen.
De renteloze lening moet wel binnen afzienbare tijd worden terugbetaald. Nadat de AOW-uitkering is ingegaan, wordt bij iedere volledige maand AOW-uitkering 1/6e deel van een maand voorschot verrekend. Wie een overbrugging van drie maanden heeft gekregen, lost het laatste beetje dus 18 maanden af nadat zijn AOW-recht is ingegaan.

AOW-partnertoeslag pas in 2015 afgeschaft

Ook blijft de AOW-partnertoeslag voorlopig bestaan voor mensen die hierop gerekend hebben. Op 1 april 2015 wordt deze partnertoeslag afgeschaft. In het uiterste geval kunnen werknemers die willen stoppen met werken, gebruikmaken van de bijstand om de periode tot de aanvang van hun AOW-uitkering te overbruggen.

Bron : ArboRendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief