Wajonger heeft veel ondersteuning nodig

Ruim 60% van de Wajongers die bij een reguliere werkgever werkt, heeft ondersteuning nodig. Bijna driekwart krijgt een aanvullende uitkering. Wajongers komen en blijven moeilijk aan het werk. Het zijn vooral de kleinere werkgevers die hun deuren openstellen. De overheid heeft relatief gezien weinig Wajongers in dienst. Dit blijkt uit de monitor arbeidsparticipatie van het UWV.

Vanaf 2014 vallen Wajongers met arbeidsvermogen onder de nieuwe Participatiewet. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding naar werk.

Bevindingen over werken met begeleiding: Ruim 60% van de Wajongers die bij een reguliere werkgever werken, krijgt ondersteuning, met name in de vorm van begeleiding door een jobcoach, de inzet van loondispensatie, een re-integratietraject of een andere voorziening. Ruim 35% van de werkende Wajongers maakt gebruik van meer dan één vorm van ondersteuning. Vooral de combinatie jobcoach en loondispensatie komt veel voor. 72% van de werkende Wajongers verdient minder dan het minimumloon. Hiervoor zijn twee redenen, die ongeveer even vaak voorkomen: een deel van de Wajongers werkt met loondispensatie, en een ander deel werkt wel tegen minimumloon, maar parttime. Wajongers die minder dan 75% van het minimumloon verdienen ontvangen een aanvullende uitkering. Driekwart van de werkgevers heeft extra interne begeleiding voor Wajongers georganiseerd. Tweederde van de werkgevers heeft de functies aangepast aan de mogelijkheden van Wajongers Het is moeilijk voor Wajongers om aan het werk te blijven. Van de Wajongers die in 2010 aan het werk zijn gekomen is iets meer dan de helft een jaar later nog (of weer) aan het werk. Het UWV noemt als belangrijke verklaring dat Wajongers meestal een tijdelijk contract krijgen. Deze worden bij hen minder vaak verlengd dan bij jongeren zonder Wajonguitkering. Maar als Wajongers er in slagen om langere tijd te werken, dan verliezen ze niet meer zo vaak het werk.

Bevindingen over werkgevers en Wajongers: Eind 2011 waren er bijna 16.500 werkgevers met één of meerdere Wajongers in dienst, een toename van 13,9% vergeleken met 2010. Deze groei is sterker dan in 2009 en 2010. Per 10.000 dienstverbanden zijn er 39 dienstverbanden voor Wajongers. Juist de kleine werkgevers hebben vaak een Wajonger in dienst: per 10.000 dienstverbanden in bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn er 72 dienstverbanden van Wajongers. De overheidssector scoort ongunstig: er zijn 11 dienstverbanden van Wajongers per 10.000 dienstverbanden.

Bron: Divosa.nl

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief