Wat betekenen de wijzigingen in de WGA voor uw organisatie?

Minister Asscher heeft ingrijpende wijzigingen aangebracht in de WGA. Het doel hiervan is om een gelijk speelveld te creëren met betere concurrentieverhoudingen tussen publieke en private verzekering.

De maatregelen die per 1 januari 2017 ingaan zijn:

  1. WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd tot één premie en daarmee één risico.
  2. Bij uittreden voor de WGA van UWV naar een private verzekeraar blijven de staartlasten achter bij UWV.
  3. Bij terugkeer naar UWV voor grote en middelgrote werkgevers na een periode van eigen risicodragen wordt de premie gebaseerd op basis van de totale historische schade. Dit is dus de schade bij verzekeraar én destijds UWV.

Voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 geldt een overgangssituatie.

Verschil tussen UWV en particuliere verzekeraars verdwijnt

De publieke en private verzekeringspremies komen steeds dichter bij elkaar. Het maakt feitelijk niet meer uit hoe je als werkgever verzekerd bent: als het langdurig verzuim hoog is en er veel WGA-schades zijn gaat u deze zelf betalen, ongeacht of u publiek of privaat verzekerd bent.

Het voordelig overstappen van verzekeraar naar UWV is voorbij. Het voordelig overstappen van de ene verzekeraar naar een andere verzekeraar was al niet meer aan de orde.

Brede visie op verzuim

Het hybride stelsel heeft ervoor gezorgd dat werkgevers vooral kozen voor het financiële voordeel op korte termijn. Dat heeft de werkgevers ook veel geld opgeleverd. Het is jammer dat veel werkgevers deze tonnen aan premiebesparing niet hebben geïnvesteerd in een structurele aanpak van verzuim. Bijvoorbeeld door het neerzetten van een visie om langdurig verzuim om te zetten in duurzame inzetbaarheid.

Werkgevers die dit wel hebben gedaan hebben nu een voorsprong. Beheersing van verzuim- en WGA-schade zijn bepalend voor de financiële marges op de lange termijn.

Het is nog niet te laat

Het is nu tijd om zelf de regie te nemen en hier mee aan de slag te gaan. SV Land kan u hierbij ondersteunen. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Het benutten van financiële voordelen bij het in dienst nemen van werknemers
  • Sturing op complex verzuim, de kosten en besparingen
  • Het financieel inzichtelijk maken van (toekomstige) ZW en WGA-lasten
  • Sturing op ZW en WGA-uitkeringen en de besparingen
  • Het maken van een businesscase voor het duurzaam benutten van de inzetbaarheid van medewerkers, bijvoorbeeld door vervangend werk te creëren

Een goede start is het uitvoeren van een impactanalyse door SV Land. We maken met u een businesscase en beschrijven de stappen om uw beleid te kunnen bijsturen om daarmee kosten te reduceren. De directie zit aan het roer om dit op de agenda te zetten.

Informatie en contact
Voor een impactanalyse of overige adviesdiensten kunt u contact met ons opnemen. Uw contactpersoon is Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid

T 079 363 44 00
E ononnekes@svland.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief