Wat betekenen de wijzigingen in de WGA voor werkgevers?

Minister Asscher heeft ingrijpende wijzigingen aangebracht in de WGA. Het doel hiervan is om een gelijk speelveld te creëren met betere concurrentieverhoudingen tussen publieke en private verzekeringen.

 

 

De maatregelen die per 1 januari 2017 ingaan zijn:

  1. WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd tot één premie en daarmee één risico
  2. Bij uittreden voor de WGA van UWV naar een private verzekeraar blijven de staartlasten achter bij UWV.
  3. Bij terugkeer voor (middel)grote werkgevers na een periode van eigen risicodragen naar UWV wordt de premie gebaseerd op basis van de totale historische schade (dus ook schade bij verzekeraar(s) en/of destijds UWV).

 

Voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 geldt een overgangssituatie.

Verschil tussen UWV en particuliere verzekeraars verdwijnt
De publieke en private verzekeringspremies komen steeds dichter tegen elkaar aan te liggen. Het maakt feitelijk niet meer uit hoe je als werkgever verzekerd bent, als het langdurig verzuim ongezond hoog is en er veel WGA-schades zijn dan betalen werkgevers deze. Publiek of privaat.

Het voordelig overstappen van verzekeraar naar UWV is voorbij. Het voordelig overstappen van de ene verzekeraar naar een andere verzekeraar was al niet meer aan de orde.

Brede visie op verzuim
Het hybride stelsel heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat werkgevers vooral kozen voor het financiële voordeel op de korte termijn. Dat heeft de werkgevers ook veel geld opgeleverd. Jammer dat de meeste werkgevers deze tonnen aan premiebesparing niet geïnvesteerd hebben in een structurele aanpak van verzuim, bijvoorbeeld voor een visie op langdurig verzuim en duurzame inzetbaarheid. Werkgevers die dit wel hehben gedaan hebben nu een voorsprong. Beheersing van verzuim- en WGA-schade zijn bepalend voor de financiële marges op de lange termijn.

Auteur: Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief