Wat werkt bij Wajongers?

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft op donderdag 22 november haar rapport ‘Wat werkt bij Wajongers?’ gepresenteerd tijdens een symposium over “Kansen op werk voor jongeren met een beperking”. Het subsidierapport behoort bij het onderzoeksproject ‘Voorspellers voor arbeidsparticipatie van Wajongers’ dat in 2008 is gestart en gefinancierd is met subsidie van UWV.

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Wajongers te maken heeft met complexe (multi)problematiek en psychomentale beperkingen die het functioneren in werk beïnvloeden. Naast de ziektegebonden factoren, blijken zowel persoonsgebonden als contextuele factoren van belang te zijn als voorspellers voor de kansen op werk. De inschatting van zowel de Wajonger zelf, als van ouders als van schoolbegeleiders uit het speciaal en praktijk onderwijs heeft invloed op de uitkomst.Het onderzoeksrapport is te vinden op de websitevan UWV over kennis, cijfers en onderzoek.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief