Wat zijn de arbeidsrisico’s voor zzp’ers?

Er is een vernieuwde brochure ontwikkeld waarin de arbeidsrisico’s voor zzp’ers beschreven staan. Het is belangrijk om van deze risico’s op de hoogte te zijn, omdat werkgevers ook voor zzp’ers een zogenoemde zorgplicht hebben. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat zzp’ers veilig in uw organisatie kunnen werken zonder dat zij hun gezondheid in gevaar brengen.

Zzp’ers hebben sinds 1 juli 2012 recht op dezelfde bescherming op de werkplek als uw vaste werknemers. Dit is geregeld in een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) dat op 13 juni 2012 werd gepubliceerd. Om werkgevers en zzp’ers meer duidelijkheid te geven over de arboregels die voor hen gelden, heeft de Inspectie SZW de brochure Zelfstandigen en de Arbowet (PDF) vernieuwd.

Handige leidraad voor uw arbobeleid

De Inspectie SZW voert de controle uit op de naleving van de Arbowet. Niet alleen werkgevers maar ook werknemers hebben zo hun verplichtingen. Omdat zzp‘ers binnen een organisatie een bijzondere positie innemen, vond de inspectie het noodzakelijk om de brochure aan te passen. In de brochure vindt u een beschrijving van de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zzp’ers en staat informatie over de bepalingen uit de Arbowet die voor hen gelden. De brochure kan dus een handige leidraad zijn voor het arbobeleid dat u binnen uw organisatie voert met betrekking tot zzp’ers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief