Weinig animo voor arbeidsgehandicapten

Onder werkgevers is nauwelijks animo om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, zoals in het sociaal akkoord is afgesproken. Dat blijkt uit het rapport ’Vraag naar Arbeid’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Ook zijn bedrijven maar matig enthousiast over het feit dat ouderen langer doorwerken.

Haaks op praktijk

De afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt over arbeidsmarktbeleid, staan voor een deel ’haaks op de dagelijkse bedrijfspraktijk’, concluderen de onderzoekers van het SCP.

In het sociaal akkoord is onder andere afgesproken dat werkgevers 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk zullen helpen en er zwaar wordt ingezet op het van-werk-naar-werk helpen van overtollig personeel. Onder werkgevers blijkt echter nauwelijks prioriteit te worden gegeven aan het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Ook gaat steeds minder geld naar van-werk-naar-werk-trajecten.

Wel zijn werkgevers iets positiever over het langer doorwerken van 55-plussers. Het zelf aannemen van ouderen is echter een ander verhaal.

Bron: De Telegraaf

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief