bedrijfsarts taakdelegatie

Werken onder taakdelegatie kan de kwaliteit van verzuimbegeleiding sterk verbeteren

Niet alle verzuim is medisch. Sterker nog: meer dan 70% van de werknemers die bij de bedrijfsarts komt, heeft (ook) niet-medische problemen op het werk. Juist daarom zouden bedrijfsartsen vaker samen moeten werken in taakdelegatie, vindt bedrijfsarts Pieter Jansen* van O3.

Als een bedrijfsarts samenwerkt onder taakdelegatie dan besteedt hij een deel van zijn taken uit aan een andere verzuimprofessional, die door deze constructie volgens de richtlijn ook medische vragen mag stellen. Jansen werkt op deze manier samen met arbeidsdeskundige Marcel van Leth van SV Land en ook met een psycholoog die bij zijn werkgever O3 in dienst is.

Terughoudend

Collega-bedrijfsartsen zijn vaak wat terughoudend met het werken in taakdelegatie. Jansen: “Collega’s vinden het soms moeilijk om het werkveld van verzuimbegeleiding prijs te geven. Bedrijfsartsen denken al snel: dit is mijn terrein. Ik ben de professional. Ik ga mijn taken toch niet delegeren aan een iemand die niet medisch geschoold is?

Bedrijfsartsen denken al snel: dit is mijn terrein. Ik ben de professional. Ik ga mijn taken toch niet delegeren aan een iemand die niet medisch geschoold is?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Toch is een dergelijke samenwerkingsconstructie wel degelijk waardevol. Natuurlijk besteed ik mijn medisch-inhoudelijke taken niet uit: wat ik uitbesteed is de informatieverzameling. Doordat de arbeidsdeskundige in deze samenwerkingsconstructie inhoudelijke informatie mag en kan verzamelen, wordt de casus ook vanuit een ander perspectief belicht. Het beeld van wat er aan de hand is met een werknemer wordt daardoor completer.”

Scherp

Werken onder taakdelegatie betekent dat de bedrijfsarts altijd de hoofdverantwoordelijke blijft over de dossiers en de adviezen die gegeven worden. Dat betekent volgens Jansen echter niet dat hij die adviezen altijd zelf wil geven.

“Als bedrijfsarts moet je scherp zijn op de problemen die er spelen rondom het verzuim. Ik zal me altijd beperken tot adviezen die binnen mijn vakgebied vallen. Als er een conflict met de werkgever is, of de oorzaak van de problemen ligt bijvoorbeeld in een onduidelijke functieomschrijving, dan is het aan een andere professional om daar wat over te zeggen. Zo is het werken met taakdelegatie van toegevoegde waarde.”

Kwaliteitsslag

Jansen vindt dat de nauwe samenwerking met Van Leth en het delen van informatie over de casus ervoor zorgt dat ze de werkgever beter van advies kunnen voorzien. Maar ook de werknemer profiteert.

Jansen: “We zien dat werknemers die we op deze manier begeleiden in de regel minder lang in verzuim blijven hangen en sneller weer aan de slag gaan. Bovendien zien we ook dat de terugval kleiner is en dat de algehele tevredenheid over het traject van zowel de werkgever als de werknemer hoger is.”

We zien dat werknemers die we op deze manier begeleiden in de regel minder lang in verzuim blijven hangen en sneller weer aan de slag gaan

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Snelle interventie

Snelheid is sowieso van belang volgens Jansen. Of andersom: een trage aanpak van verzuim zorgt ervoor dat werknemers langer in verzuim blijven hangen en minder gemakkelijk terugkeren in hun oude baan.

“Afhankelijk van de contractafspraken met een werkgever hebben werknemers vaak voor het eerst een afspraak met de bedrijfsarts rond het moment van het opstellen van de Probleem Analyse. Maar vaak is het verstandig als de triage al eerder plaatsvindt. Dat kan bijvoorbeeld gedaan worden door een taakgedelegeerde, juist om medicaliseren van de problemen te voorkomen.

De-medicaliseren

Lukt een snelle interventie niet, dan gaan werknemers voordat ze bij de bedrijfsarts komen bijvoorbeeld al langs bij hun eigen huisarts. Die stelt medische vragen of adviseert de werknemer om een paar weken thuis te blijven. Tegen de tijd dat er een afspraak bij de bedrijfsarts plaatsvindt, gaat het gesprek dan alleen nog maar over de fysieke of mentale klachten terwijl het echte probleem ondergesneeuwd raakt: het probleem in de werksituatie wat opgelost moet worden.

De huisarts stelt medische vragen of adviseert de werknemer om een paar weken thuis te blijven. Vervolgens gaat het gesprek dan alleen nog maar over de fysieke of mentale klachten.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Het voordeel van het werken onder taakdelegatie is dat werknemers zowel bij Marcel als bij mij terecht kunnen. We zitten daardoor korter op het verzuim en daarmee voorkomen we dat de werknemer te lang thuiszit en helemaal uit het werkritme raakt.”

Overigens is ook de werkgever soms debet aan het medicaliseren van verzuim, zegt Jansen. “De werkgever voert bijvoorbeeld een moeilijk functioneringsgesprek met een werknemer. De laatste is daar behoorlijk ondersteboven van. Dan zegt zo’n werkgever soms: meld je maar ziek: ga maar naar de bedrijfsarts. Op die manier wordt de weg naar het medicaliseren alvast geplaveid. Dat zou je als werkgever niet moeten doen! Zeg liever: blijf even een bepaalde periode thuis en dan komen we er later op terug.”

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking onder taakdelegatie tussen Jansen en Van Leth is zwart op wit geregeld in een overeenkomst waarin onder meer staat hoe de samenwerking dient te verlopen, wat ieders taak en verantwoordelijkheid is en hoe vaak er intervisie-overleg is.

Maar er staat ook beschreven hoe Jansen kan toetsen dat Van Leth op een juiste manier functioneert binnen de afspraken. “Stel dat het niet loopt zoals we hebben afgesproken, dan kan ik daar dus ook op terugkomen. Uiteindelijk blijft de correcte begeleiding van de werknemer tenslotte mijn verantwoordelijkheid.”

In de professionele samenwerking met Van Leth zit daarnaast ook een aspect van elkaar kennen en vertrouwen. Jansen: “Marcel en ik delen onze visie op verzuim en sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Juist dat maakt deze constructie zo effectief.”

Capaciteitsprobleem

Het werken onder taakdelegatie is ook een antwoord op het capaciteitsprobleem onder bedrijfsartsen. Er is in Nederland een tekort aan bedrijfsartsen, terwijl het verzuim toeneemt.

Jansen: “Ik zie die situatie in de nabije toekomst niet 1-2-3 opgelost worden. Mijn verwachting is dus dat deze samenwerkingsconstructie een blijvertje is. Maar ook als er meer dan voldoende bedrijfsartsen zouden zijn, blijft werken onder taakdelegatie een aanrader.

Het gaat erom dat we vanuit verschillende disciplines op deze unieke manier elkaar kunnen versterken en de kwaliteit van de verzuimbegeleiding kunnen verbeteren. Daardoor wordt verzuim teruggedrongen en kunnen werknemers eerder weer aan de slag. Winst voor de werknemer, de werkgever en voor de bedrijfsarts dus.”

*Pieter Jansen is niet de echte naam van deze bedrijfsarts. De bedrijfsarts waarmee dit interview heeft plaatsgevonden is op dit moment niet meer werkzaam bij O3

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief