Werkgevers, anticipeer op stijgende Ziektewetpremie

Het wetsvoorstel tot modernisering van de Ziektewet zal op 2 oktober door de Eerste Kamer worden behandeld. Dat is uitgerekend de dag dat een eventuele aanvraag voor het eigenrisicodragerschap uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Toch is het mogelijk nu al te anticiperen op een stijging van de publieke Ziektewetpremie.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, officieel de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) geheten, begin juli al goedgekeurd. De vernieuwde Ziektewet zal vanaf 1 januari 2013 van kracht zijn, mits de Eerste Kamer het voorstel aanneemt.

Verstrekkende financiële gevolgen

Op het moment dat dit bericht verschijnt heeft het wetsvoorstel BeZaVa de Eerste Kamer nog niet gepasseerd.  Hoewel het nog onzeker is of het wordt aangenomen, is het raadzaam niet af te wachten en nu al actie te ondernemen. Maar welke scenario’s zijn mogelijk? En hoe kunt u het beste anticiperen op de mogelijke aanstaande veranderingen, die verstrekkende financiële gevolgen voor uw uitzendorganisatie zullen hebben.

Gevolgen BeZaVa

Het ziet er naar uit dat de Ziektewet fors gaat wijzigen. Het wetsvoorstel voorziet in financiële prikkels voor zowel werknemer als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsverledeneis, het nieuwe arbeidsgeschiktheidcriterium en de financieringsvorm van de sector uitzendbedrijven.
Ook de correctie van de zogenaamde weeffout maakt onderdeel uit van deze nieuwe wet. Deze weeffout heeft ertoe geleid dat de premieberekening incorrect door UWV werd uitgevoerd, waardoor de publieke premie te laag werd vastgesteld.

Forse stijging UWV-premie

Als de wet wordt aangenomen stijgt de UWV premie vanaf 2013 fors, gemiddeld met 2,5%.
Zelfs als het wetsvoorstel de toets der kritiek van de Eerste Kamer niet doorstaat, zal de weeffout worden gecorrigeerd. Dat zal dan via een Algemene Maatregel van Bestuur gebeuren. Alle overige maatregelen zullen dan vervallen.
Welk scenario er ook van toepassing zal zijn, u wordt als werkgever hoe dan ook geconfronteerd met een stijgende publieke Ziektewetpremie vanaf 2013.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet interessanter dan ooit

Een hoge publieke ziektewetpremie hoeft niet te betekenen dat u vanaf 2013 wordt geconfronteerd met hogere kosten. U heeft als werkgever namelijk de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW) te worden. In dat geval hoeft u een groot deel van de Ziektewetpremie niet meer af te dragen aan de belastingdienst.

U wordt dan echter wel geconfronteerd met de uitvoering van de Ziektewet en uitbetaling van het ziekengeld. Voor de meeste werkgevers is het niet haalbaar om dit zelf te doen, waardoor ze het risico én de uitvoering uitbesteden. U kunt bij een verzekeringsmaatschappij een product afnemen waarmee u niet alleen gedekt bent tegen het financiële risico, maar waarmee ook automatisch alle wettelijk vereiste handelingen van u worden overgenomen.

Laat u goed voorlichten en let op de polisvoorwaarden van de diverse producten die in de markt verkrijgbaar zijn. Als u ervoor kiest om ERD ZW te worden omdat dit financieel gunstiger is, heeft dat als groot bijkomend voordeel dat u zelf de regie houdt over de verzuimbegeleiding.

Pro-forma-aanvraag ERD ZW

U kunt ondanks de onzekere uitkomst van de stemming door de Eerste Kamer toch op de mogelijke veranderingen anticiperen, door een herroepelijke pro-forma-aanvraag ERD ZW bij de Belastingdienst in te dienen. Uiterlijk 2 oktober moet de aanvraag bij de belastingdienst zijn ingediend. U heeft dan vijf weken extra tijd (tot 5 november) om een keuze te maken tussen het publieke of private stelsel.

Extra bedenktijd

Door de extra tijd houdt u alle opties open. Immers, pas in oktober wordt duidelijk hoe de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd heeft en welke premies UWV gaat hanteren voor 2013. Wilt u de aanvraag intrekken dan hoeft u alleen de Belastingdienst vóór 5 november te berichten dat uw aanvraag verder niet in behandeling hoeft te worden genomen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden vanaf de site van de Belastingdienst of verkrijgen via de verzekeraar. Zij begeleiden en adviseren u graag verder.

Bron: Flexmarkt.nl/Paul Nieland, directeur FlexCom4

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief