Werkgevers moeten premiekorting binnenkort voorfinancieren

Om kleine werkgevers te stimuleren werknemers uit kwetsbare groepen aan te nemen stelt de staatssecretaris van Financiën voor om het instrument premiekortingen om te vormen naar een nieuw instrument buiten de loonaangifte om. Het voornemen is de premiekorting, die momenteel door de werkgever zelf wordt geclaimd via de loonaangifte, te wijzigen in een uitbetaling door de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar. Voor een aantal Mkb’ers wordt het hierdoor voordeliger om deze werknemers aan te nemen.

Het is logisch om zowel grote als kleine werkgevers gelijk te trekken met betrekking tot de verzilveringsproblematiek premiekortingen. Een kleine Mkb- er kan misschien wel recht hebben op premiekorting, maar of hij/zij deze volledig te gelde kan maken is het probleem waarop werkgevers stuiten. Een werkgever kan niet meer premiekorting krijgen, dan het bedrag wat afgedragen moet worden. Ten opzichte van grote werkgevers is dit een rechtsongelijkheid. Tegelijkertijd kun je er tegenaan lopen dat wanneer er met terugwerkende kracht een claim wordt ingediend bij de fiscus, deze instantie eist dat dit digitaal gecorrigeerd gaat worden. Werkgevers, die in de loop der jaren veranderd zijn van loonpakket of slechts een uitgeklede versie hebben gekocht van een loonpakket kunnen een probleem hebben.

De politiek streeft er dus naar om de premiekortingen, net als bij de afdrachtvermindering onderwijs, buiten de loonaangifte te brengen. Werkgevers moeten ten alle tijden de AGH-status van werknemers uitvragen, ook al is het alleen maar om de no-risk polis gevallen in beeld te krijgen. Alle genoemde personen, genoemd in art. 47 lid 1 a en b, lid 2 en 3 Wfsv zijn niet bij het UWV bekend. Denk hierbij aan de gevallen IOAW, IOAZ, ANW en art. 48 Wfsv premiekorting werkloze jongeren vanuit de Participatiewet. Volgens mij beschikt het UWV niet over alle gegevens of zij moeten gebruikmaken van Suwinet en daarvan weten we dat dit al jaren niet up-to-date is. Vele werkgevers kunnen premiekortingen niet meer met terugwerkende kracht digitaal verwerken in hun loonpakket. Maar dit is wel wat de Belastingdienst in toenemende mate eist.

Deze nieuwe werkwijze kan wel eens sneller worden ingevoerd dan wij denken. Werkgevers moeten dan een jaar lang de premiekortingen zelf voorfinancieren.

Auteur: Ronald Sturkenboom, Specialist Sociale Zekerheid bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief