Privé: Werkgevers, uitvoeren ziektewet uitbesteden of niet?

Op 1 januari aanstaande worden veel werkgevers eigenrisicodrager (ERD) voor de ziektewet (ZW). Ik ben in de afgelopen tijd voor de uitvoering van de ZW veel modellen tegengekomen. De belangrijkste zijn:

  • De werkgever voert zelf de arborol en de uitkeringsadministratie uit
  • De werkgever voert zelf de arborol uit en besteedt de uitkeringsadministratie uit aan een derde partij
  • De werkgever laat de arborol door de huidige arbodienst uitvoeren en besteedt de uitkeringsadministratie uit
  • De werkgever besteedt de arborol uit aan een andere arbodienst en besteedt de uitkeringsadministratie uit
  • De werkgever besteedt zowel de arborol als de uitkeringsadministratie uit aan een derde partij

De vraag is welk model het beste is. Het is niet om mijzelf ervan af te maken, maar ze kunnen allemaal.

Er zijn enkele partijen in Nederland aan wie je de gehele ZW kan uitbesteden en waar de bemoeienis van de werkgever vervolgens nihil is. Ik noem dit “het over de schutting model”. Dit is het enige model dat ik niet adviseer en waar ik fundamenteel tegen ben. De toevoeging “waar de bemoeienis van de werkgever nihil is”, is daarbij wel van belang. De bemoeienis van de werkgever bij verzuim is in zijn algemeenheid wat mij betreft altijd belangrijk. Dit zou een werkgever ook moeten willen.

Heeft u wel eens uitgerekend wat 1% minder verzuim u aan potentiële omzet (of kostenbesparing) oplevert? Dat moet u voor de grap eens doen. Als je kijkt naar de wet BeZaVa, dan is het, als je ERD bent, veel aantrekkelijker om een “ziek uit dienst” te voorkomen, dan (op een onorthodoxe manier) het verzuim te managen.

Dat betekent, naar mijn mening, dat als een flexmedewerker ziek wordt, je circa 1-2 maanden voor uitdiensttreding de flexer actief volgt en begeleidt. De taak van de werkgever dus, wel of niet in samenwerking met de arbodienst. Ook het betrekken van een ZW specialist (specialist sociale zekerheid of verzekeringsarts) is daarbij van belang. Er komt namelijk een aspect bij, namelijk de het recht op ziektewet of niet. Natuurlijk kan je niet volledig voorkomen dat een flexer ziek uit dienst gaat, maar je kunt het aantal wel drastisch verminderen.

Als er dan toch een flexer ziek uit dienst gaat, zijn er verschillende opties om de ZW uit te voeren (zie hiervoor). Ik ben van mening dat je de uitkeringsadministratie beter kunt uitbesteden. Het draaien van een uitkeringsstrook is niet zo spannend, maar het aanvragen en beoordelen van UWV beschikkingen is complex en gebonden aan stringente wet- en regelgeving. Ik zou er niet aan beginnen. Ook het bepalen van het dagloon kan je beter uitbesteden. Je kunt ook een dagloon kopen bij UWV, maar dat is een beetje zonde van het geld.

Hoe om te gaan met de uitvoering van de arborol, hangt wat mij betreft af van de huidige situatie binnen de organisatie. Een paar voorbeelden:

  • Is er een duidelijke visie op verzuim (directie betrokken?) en is het verzuimproces goed ingeregeld? Dan kan je overwegen ook voor de ZW de arborol zelf op te pakken
  • Maak je op dit moment gebruik van een arbodienst en bevalt dat? Bespreek met de arbodienst of zij een visie hebben op de uitvoering van de ZW arborol en of dit al ingeregeld is in de processen en het verzuimvolgsysteem. Als dit zo is, dan is er geen reden om niet samen te werken met je huidige arbodienst. Zorg wel de dat de sociale zekerheidscomponent geborgd is.
  • Wil je eigenlijk niets te maken met het uitvoeren van de ZW? Uiteraard kan je de ZW arborol uitbesteden, maar richt je proces zo in en betrek hierbij zodanige expertise, dat er zo weinig mogelijk flexers ziekt uit dienst gaan. Samenwerking met de partij aan wie je het uitbesteedt is daarbij van belang. Vraag ook informatie aan de derde partij over de ervaringen die ze opdoen bij de uitvoering van de ZW arborol. Waar lopen ze tegenaan? Is er een lijn te zien in de klachten? Wat zijn de ervaringen bij tweede spoor trajecten? En last but not least: laat de derde partij het verzuim managen op een wijze waar u achter staat. Wat mij betreft is dat laatste met respect naar de medewerker.

Kortom, met name voor de uitbesteding van de ZW arborol geloof ik niet in het “over de schutting” model. De beste oplossing is maatwerk en hangt af van de situatie bij de werkgever.

Blijf als werkgever betrokken, voorkom ziek uit dienst, betrek sociale zekerheidsexpertise en bespaar daarmee veel kosten.

Auteur: Michiel Bakker, Directeur SV Pay, SV Land en SV Support

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief