Werkgeverspremies WGA en ZW voor 2019 zijn bekend

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, blijven in 2019 nagenoeg stabiel. De gemiddelde WGA-premie blijft komend jaar 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet stijgt licht naar 0,43%.

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om zich publiek te verzekeren via UWV of om het risico privaat af te dekken als eigenrisicodrager.

WGA-premie

De gemiddelde WGA-premie blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018. Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA nog in opbouw is. Dit komt doordat de publiek verzekerde loonsom, voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig mee stijgt met de publieke WGA-lasten.

ZW-premie

De gemiddelde premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.

Percentage Eigenrisicodragers

In 2017 waren 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 79 miljard, ofwel 38% van de totale loonsom. In 2018 zijn 24.000 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 81 miljard. (38% van de totale loonsom). UWV verwacht dat dit marktaandeel in 2019 constant zal blijven.

Voor de Ziektewet is er een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 waren 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 89 miljard. In 2018 zijn dit er 15.700 met een loonsom van € 94 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg daardoor van 43% naar 44% van de loonsom. In 2019 verwachten we een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 45% van de totale loonsom.

Bekijk de premies

Lees hier de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief