Werkloosheid daalt naar 550.000

De werkloosheid is verder gedaald, meldt CBS. In juni waren er 550 duizend mensen werkloos, ofwel 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren er nog 588 duizend werklozen. Verder zijn er sinds december 2015 ruim 80 duizend mensen met betaald werk bijgekomen. UWV telde eind juni 438 duizend WW-uitkeringen.

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen
UWV verstrekte de eerste helft van dit jaar 262 duizend nieuwe WW-uitkeringen, dat is ruim 27 duizend minder (-9 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers bleef de daling beperkt tot 2 procent. Alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf, lieten in de eerste zes maanden van dit jaar een daling zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Met name vanuit de sectoren bouwnijverheid (-21 procent) en zorg/welzijn (-20 procent) kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen.

Bijna 40 duizend werklozen minder
In de eerste helft van 2016 daalde het aantal werklozen van 588 duizend in december 2015 tot 550 duizend in juni 2016. Het werkloosheidspercentage nam in deze periode af van 6,6 naar 6,1. Zowel bij mannen als vrouwen daalde de werkloosheid. Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen; 6,6 tegen 5,7 procent. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december.

Meer mensen met werk
In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juni 65,7 procent betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen, waarvan 4,5 miljoen mannen en ongeveer 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met ruim 80 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 550 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer mensen op arbeidsmarkt remt afname werkloosheid
De stijging van het aantal mensen met werk was in het eerste half jaar groter dan de afname van het aantal werklozen. Dat komt door mensen die (op)nieuw de arbeidsmarkt opkomen en niet meteen een baan vinden. Hierdoor daalt de werkloosheid wat minder hard. Er zijn wel meer werklozen die betaald werk vinden dan mensen met werk die werkloos worden.

UWV: Opnieuw daling lopende WW-uitkeringen
Voor de derde maand op rij daalde het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV telde eind juni ruim 438 duizend lopende WW-uitkeringen, 9 duizend (-2 procent) minder dan in mei. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname procentueel het grootst (-7 procent). Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af vanuit seizoengevoelige sectoren als bouwnijverheid (-10 procent), landbouw (-9 procent) en uitzendbedrijven (-9 procent). Vanuit de sector onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen toe met 3 procent.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies voor het personaliseren van advertenties. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten