Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart is gedaald met 7 duizend. Deze daling werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, niet doordat meer mensen betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart 2014  uitkwam op 454 duizend, 6 duizend minder dan in februari en 74 duizend meer dan in maart 2013.

Arbeidsdeelname afgenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2014 met 7 duizend af en kwam uit op 684 duizend personen. Over een langere periode bekeken is er nog steeds sprake van een stijgende trend van de werkloosheid. Gemiddeld kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar 5 duizend werklozen per maand bij. Tegelijkertijd nam de omvang van de werkzame beroepsbevolking af met 18 duizend personen per maand, waardoor in het eerste kwartaal de totale beroepsbevolking maandelijks met gemiddeld 13 duizend personen kromp.

Meer vrouwen werkloos

De stijging van de werkloosheid in het eerste kwartaal kwam vrijwel volledig voor rekening van vrouwen van 25 jaar en ouder. Gemiddeld kwamen er maandelijks 6 duizend werkloze vrouwen van deze leeftijd bij. Dit hangt samen met het relatief grote banenverlies in de zorg en de handel eind vorig jaar. In deze sectoren zijn veel vrouwen werkzaam.

In maart kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,7 procent van de beroepsbevolking.  Volgens de ILO-definitie was dat 7,2 procent

Uitkeringen aan vrouwen vrijwel onveranderd

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in maart 2014 met 1,4 procent af tot 454 duizend. In maart vorig jaar steeg het aantal uitkeringen nog met bijna 1 procent. Onder jongeren tot 25 jaar nam het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkst af. Ook bij de mannen nam het aantal WW-uitkeringen af. Bij de vrouwen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van februari. Onder 55-plussers was in maart sprake van een verdere toename.
Naar sector bekeken deed de grootste daling zich voor vanuit seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouw. In de sector zorg en welzijn, waar veel vrouwen werkzaam zijn, nam het aantal uitkeringen toe.

Meer werkhervattingen in het eerste kwartaal van 2014

Er  werden in het eerste kwartaal van dit jaar 174 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt, 5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen bedroeg 158 duizend, 29 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2013. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen kwam uit op 75 duizend, bijna 22 duizend meer dan in de eerste drie maanden van 2013.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief