Werkloosheid licht gedaald in februari

In februari zijn er minder werklozen dan in januari. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid daalde in februari 2012 licht en kwam uit op 469 duizend personen. Dat is 6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in februari 2012 is gestegen.

Licht stijgende trend werkloosheid
De werkloosheid is in februari met 5 duizend personen gedaald. Deze daling volgde op een toename van 18 duizend in januari. Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Van juli tot en met oktober 2011 nam het aantal werklozen nog sterk toe.

Stijging aantal werkzoekenden bij UWV
Eind februari stonden bij het UWV 483 duizend werkzoekenden ingeschreven, bijna 1 procent meer dan in januari. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar nam in een maand tijd toe met 3,1 procent tot 41 duizend. Ook bij lagere technische beroepen (+2,8%), middelbare verzorgende beroepen (+2,2%) en hogere gedrag- en maatschappij beroepen (+2,2%) nam het aantal werkzoekenden meer dan gemiddeld toe

Meer WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in februari toe met 2,5 procent naar 299 duizend. In februari werden 40 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 28 procent minder dan in januari. Het aantal beëindigde uitkeringen bedroeg 33 duizend, een daling met ruim 3 procent ten opzichte van een maand eerder. De beëindiging van WW-uitkeringen vanwege werkhervatting nam meer dan gemiddeld af met 10,9 procent.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief