Werkloosheid verder gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW uitkeringen met 13 duizend is gestegen en uitkomt op 395 duizend.

Het aantal werklozen is in juli met 19 duizend toegenomen. Dit zijn er meer dan in de voorgaande drie maanden. De werkloosheid kwam in juli uit op 8,7 procent. Voor jongeren was dit 17 procent. Bij 25-44-jarigen en 45-plussers respectievelijk 7,9 en 7,5 procent.

Vanaf juli 2011 is de werkloosheid vrijwel elke maand gestegen. Sindsdien steeg het aantal werklozen gemiddeld met 12 duizend werklozen per maand. Bijna de helft kwam voor rekening van mannen van 25-64 jaar. Vooral in de afgelopen twaalf maanden is de werkloosheid in snel tempo opgelopen: met ruim 180 duizend werklozen tegen bijna 100 duizend in de twaalf maanden ervoor. Dit kwam doordat meer mensen dan voorheen werkloos werden vanwege baanverlies.

In juli kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking; in juni was dat 6,8 procent.

UWV

Het aantal WW-uitkeringen is in juli met 13 duizend gestegen naar 395 duizend.Dat is een stijging van ruim 3 procent ten opzichte van juli vorig jaar.
Ten opzichte van de vorige maand, steeg in juli  het aantal WW-uitkeringen relatief het meest vanuit het onderwijs ( 20 procent)is gestegen. Geografisch bezien, was in juli de sterktste stijging te zien in de provincie Overijssel.

Ten opzichte van juli 2012 gaat het om een stijging van 32%., In een jaar tijd steeg het aantal WW uitkeringen met 97 duizend. Het aantal lopende uitkeringen is in het afgelopen jaar relatief het sterkst gestegen bij de jongeren), in de provincie Overijssel  en in de sectoren: bouw, zorg & welzijn en, transport & opslag.

Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief