Werkloosheid verder toegenomen

De werkloosheid is in oktober gestegen naar 6,8 procent. Vooral meer 45-plussers raakten werkloos. Het aantal WW-uitkeringen is met bijna zesduizend toegenomen, daarnaast zijn er minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2012 toe met 17.000 en kwam uit op 536.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in oktober uitkwam op 310.000, zesduizend meer dan in september.

In oktober 2012 waren 536.000 personen werkloos. Dit komt overeen met 6,8 procent van de beroepsbevolking. In september was dit nog 6,6 procent. Ook begin 2005 was het werkloosheidspercentage hoog, maar kwam toen niet boven de 6,6 procent.

In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met gemiddeld negenduizend per maand gestegen. Ruim de helft hiervan betrof 45- tot 65-jarigen. Hiermee kwam het aantal werkloze 45-plussers in oktober uit op 191.000. Dit is 5,8 procent van de beroepsbevolking van 45 tot 65 jaar.

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in oktober 2012 met bijna 2 procent tot 310.000. De toename was relatief sterk bij seizoensgevoelige sectoren als horeca en landbouw.

In oktober werden bijna 40.000 nieuwe uitkeringen verstrekt, dat is ruim 8 procent meer dan in september. Het aantal beëindigde uitkeringen nam met bijna 6 procent af tot 34.000. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen daalde met 13 procent bovengemiddeld.

Bron: Persbericht UWV

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief