Werkloosheid vrijwel onveranderd

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december 2011 uit op 456 duizend personen. Dat komt overeen met 5,8 procent van de beroepsbevolking, evenveel als in november. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in december hoger uitkwam dan een maand eerder.

In 2011 was gemiddeld 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat is evenveel als in 2010, toen de werkloosheid gedurende vrijwel het hele jaar daalde. Deze daling heeft zich in 2011 echter niet verder voortgezet. Gedurende de eerste helft van 2011 veranderde de werkloosheid nauwelijks. Vanaf juli nam het aantal werklozen vier maanden op rij toe. In november en december bleef de werkloosheid weer vrijwel gelijk. In 2011 lag het werkloosheidspercentage van 15- tot 25-jarigen met 9,8 bijna 2 procentpunt lager dan het jaar daarvoor. Daarentegen was de werkloosheid onder 25-plussers iets hoger dan in 2010.

UWV WERKbedrijf telde in december 473 duizend niet-werkende werkzoekenden, 17 duizend minder dan een jaar geleden. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar lag op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Vergeleken met november is het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven werkzoekenden met 10 duizend toegenomen.

In december 2011 waren er 270 duizend lopende WW-uitkeringen. Dit is bijna 1 procent minder dan een jaar geleden. In december 2011 werden er 43 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna evenveel als in december 2010. Het aantal beëindigde uitkeringen, vooral die vanwege werkhervatting, was eind 2011 lager dan eind 2010. Voor een deel is dat het gevolg van de deeltijd-WW, die in 2010 nog een rol speelde.

Bron: Perscentrum UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief