Werkzekerheid vanuit uitzendcontract of tijdelijk contract vrijwel gelijk

Werkzoekenden die als uitzendkracht zijn gaan werken blijven vrijwel even vaak aan het werk als werkzoekenden die met een tijdelijk contract aan het werk zijn gekomen. Van beide groepen werkhervatters is rond de 70 procent na twee jaar nog aan het werk. UWV onderzocht de werkzekerheid van uitzendkrachten, omdat veel werkzoekenden met een WW-uitkering via een uitzendbaan aan het werk komen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het meest recente UWV Kennisverslag.

Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de werkzoekenden die als uitzendkracht zijn gaan werken na twee jaar een vast contract heeft gekregen. Van de werkzoekenden die met een tijdelijk contract aan het werk gingen kreeg 18 procent na twee jaar een vaste aanstelling.

Minderheid is werkonzeker

Van de mensen die in 2009 vanuit werkloosheid een baan vonden ging 45 procent aan de slag in een tijdelijk contract en 29 procent in een uitzendcontract. Driekwart van de baanvinders was een jaar na werkhervatting nog aan het werk in loondienst. Twee jaar na werkhervatting is dit aandeel slechts enkele procenten afgenomen (rond 70 procent).
Het percentage uitzendkrachten en tijdelijke krachten die na twee jaar hun werk kwijt raakt ligt flink lager en is nagenoeg gelijk, respectievelijk 33 en 31 procent.

Uitzendkrachten stromen vaak in en uit werkloosheid

Uitzendkrachten zijn relatief vaker dan de gemiddelde werknemer een periode werkloos. Daar staat tegenover dat uitzendwerk vaak een opstap uit de werkloosheid biedt. Ongeveer 20% van de bij UWV geregistreerde werkzoekenden is afkomstig uit de uitzendbranche en een derde van alle werkzoekenden hervat het werk met een uitzendbaan.

Bron: UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief