Westfriesland wacht met plannen Wsw

De gemeenten in de regio West-Friesland hebben besloten om de plannen voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening even stop te zetten. De gemeenten willen wachten totdat er meer zeker is over de vorm en toekomst van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), waarvan deze plannen onderdeel uitmaken.  De gemeenten in de regio West-Friesland hebben het initiatief genomen om samen invulling te geven aan de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Invoering van de WWnV stond gepland op 1 januari 2013. Maar door de val van het Kabinet Rutte is het onduidelijk geworden of het wetsvoorstel in de huidige vorm in stand zal blijven.

Het nieuwe ‘Kunduz-akkoord’ dat op 26 april jongstleden is gesloten tussen VVD, CDA, D66, CU en GroenLinks voegt aan het regeerakkoord een aantal extra bezuinigingsmaatregelen toe en er worden een aantal maatregelen ingetrokken. De WWnV behoort tot de maatregelen uit het regeerakkoord waarover nog geen besluit is genomen. Omdat de Tweede Kamer eerder de wens uitsprak om de WWnV controversieel te verklaren, onderzoeken de demissionaire bewindslieden  op dit moment of de WWnV in aangepaste vorm alsnog kan worden aangenomen door de Tweede Kamer.

Een belangrijk aspect van de invoering van de WWnV is de herstructurering van de Wsw (sociale werkvoorziening). Daarvoor hebben de colleges van de West-Friese gemeenten samen een voorlopig herstructureringsplan opgesteld, op basis waarvan behandeling en besluitvorming in de gemeenteraden kan plaatsvinden.

Omdat inhoudelijke en financiële kaders in de komende periode kunnen wijzigen is de kans aanwezig dat de West-Friese gemeenten het herstructureringsplan zullen moeten aanpassen. Daarom hebben zij besloten om het voorleggen van het herstructureringsplan aan de gemeenteraden uit te stellen. Dit totdat vanuit het Rijk meer duidelijkheid ontstaat over de inhoudelijke en financiële kaders van de WWnV, en er officieel is gecommuniceerd op welke manier het herstructureringsplan zal worden behandeld.

Bron: Nieuwsbank

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief