Wet DBA: Wat zijn de mogelijkheden voor zzp’er en opdrachtgever?

We kunnen er niet omheen, de Wet DBA die dit jaar zijn intrede heeft gedaan, heeft gevolgen voor de zzp’er. Hoe nu verder, zonder de VAR?, vraagt menig zzp’er zich af. Zonder die VAR-verklaring is er alsnog keuze genoeg voor de zzp’er. Aan elk alternatief kleven echter ook serieuze nadelen. De zzp’er die ermee geconfronteerd wordt dat de opdrachtgever niet meer op dezelfde manier kan en wil samenwerken met als argument ‘teveel risico’, staat voor de noodzaak om te veranderen.

Modelovereenkomst

De eerste stap is onderzoeken of je kunt werken volgens een modelovereenkomst. Als dat kan, verandert er het minst. Wil je zekerheid vooraf, dan is het belangrijker dat je werkt conform een modelovereenkomst dan dat je hem ook daadwerkelijk sluit. Dat laatste is namelijk niet verplicht. Het gaat erom dat er bij eventuele controle door de Belastingdienst kan worden geconstateerd dat er volgens één van de goedgekeurde modelovereenkomsten en dus buiten dienstverband wordt gewerkt.

Loondienst

Wanneer dit niet mogelijk is, resteert er slechts een vorm van loondienstverband. Voor de zzp’er met een eenmanszaak (IB-ondernemer) betekent dit dat er geen ondernemersaftrek, mkb-vrijstelling of startersaftrek meer zal zijn omdat je als schijnzelfstandige wordt beoordeeld. Dankzij de VAR hebben ook deze zzp’ers van die fiscale faciliteiten kunnen profiteren maar dat is met de wet DBA voorbij. Er zijn dan nog drie alternatieven:

  1. In dienst treden bij de opdrachtgever (als die mogelijkheid wordt geboden).
  2. In dienst treden bij een intermediair en via een payroll constructie of een uitzend/detacheringsformule bij de opdrachtgever werken.
  3. Jezelf detacheren vanuit een DUBV volgens het Uniforce concept.

 

Je wordt in alle drie de situaties belast als een werknemer en je bent ook in alle drie de situaties sociaal verzekerd in het sociaal stelsel tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Alleen de DUBV biedt de mogelijkheid om als zelfstandige door te gaan maar daar staat tegenover dat je ook kosten maakt voor een accountant en voor het Uniforce-concept. Bij hogere omzetten (ongeveer vanaf zo’n € 60.000 per jaar) is dat goed op te brengen en wegen de voor- en nadelen tegen elkaar op. Voor lagere omzetten is het vanuit financieel oogpunt beter om één van de andere twee oplossingen te kiezen.

AOV en belasting

Indien je nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt lopen als zzp’er, dan heb je die in één van de bovenstaande drie mogelijkheden natuurlijk niet meer nodig (hooguit als aanvulling). Daarbij biedt de DUBV de mogelijkheid om een deel van de omzet als dividend aan jezelf uit te keren en dat wordt minder zwaar belast dan loon. Tevens moet de gebruikelijke loonregeling voor de DGA worden gevolgd.

De zzp’er met de éénmanszaak moet er enerzijds rekening mee houden dat het netto inkomen er met een paar duizend euro op achteruit gaat wanneer hij kiest voor een DUBV, aan de andere kant levert de DUBV zeker veel voordelen op. Met als belangrijkste voordeel dat je zonder limieten kunt blijven werken voor je opdrachtgever. Zolang je wilt.

Auteur: Stef Witteveen, Strategisch Adviseur bij Uniforce Professionals. Wil je weten wat DUBV voor jou kan betekenen? We lichten het concept graag voor je uit. Kijk op www.uniforce.nl voor meer informatie of bel 0341-416500.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief