Wet werk en zekerheid krijgt voorrang van Eerste Kamer

De Wet werk en zekerheid wordt vrijwel zeker voor 1 juli 2014 behandeld in de Eerste Kamer. Dat valt op te maken uit het overleg dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gisteren had. Aan bod kwam onder andere de lijst met wetsvoorstellen die voortvloeien uit de Miljoenennota 2014 en die de regering voor 1 juli aanstaande in wil voeren.

De commissieleden vragen zich af of het lukt om alle gewenste wetsvoorstellen voor het zomerreces te behandelen. Ten aanzien van de SZW-voorstellen heeft de commissie gisteren besloten om in ieder geval voorrang te geven aan de volgende drie wetsvoorstellen: de Wet Werk en Zekerheid, de Invoeringswet Participatiewet en de Wet werk en bijstand. Dat betekent dat de kans groot is dat deze wetten nog voor het zomerreces op 1 juli 2014 plenair behandeld worden in de Eerste Kamer.

Bron: PW de Gids

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief