WGA-instroom baart Achmea zorgen

Achmea heeft een extra voorziening van € 87 mln getroffen vanuit de verwachting dat er meer verzekerden langdurig in de WGA zullen instromen. De voorziening had een negatief effect op het brutoresultaat over de eerste zes maanden. De winst voor belasting bedroeg € 156 (184) mln.

De nettowinst komt uiteindelijk toch hoger uit op € 200 (180) mln, als gevolg van wijzigingen in de fiscale positie in de eerste helft van het jaar. De bruto premie omzet is met 5% gestegen tot € 11.469 mln, mede dankzij de fusie met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ). Zonder deze toevoeging zou er sprake zijn van een daling met 2%. Het zorgbedrijf had te maken met teruglopende resultaten in de aanvullende verzekering. De resultaten van DFZ zijn voor de eerste keer geconsolideerd in de resultaten van Achmea, waardoor het resultaat Zorg met € 15 mln toeneemt.

Het Nederlandse schadebedrijf zag de brutowinst fors teruglopen tot € 82 (210) mln. De daling vond voornamelijk plaats bij de inkomensverzekeringen. In deze afname is de genoemde extra voorziening verwerkt alsook een bedrag van € 33 mln aan eenmalige kosten voor de verkoop van Achmea Vitale. De resultaten van Pensioen en Leven Nederland komen met € 137 (135) mln iets hoger uit. De solvabiliteitspositie van de groep bleef sterk met 212% (204%).

Het totaal aantal Nederlanders met een zorgverzekering van Achmea blijft stijgen en is de grens van 5,5 miljoen gepasseerd. Achmea heeft alleen al op de basisverzekering in de eerste helft van dit jaar circa € 5,7 mld uitgekeerd aan vergoedingen. Van alle premies voor de basiszorg, keert Achmea gemiddeld 96% uit. Circa 3% dekt de uitvoeringskosten, de resterende 1% is resultaat.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief